TV raidījums "TE!"

Reģ Nr. 1-08/147/2013

Projekta mērķis

Veidot TV raidījumu ciklu, kas popularizētu dabai draudzīgu dzīves veidu un ekotūrismu, veicinātu sabiedrības izpratni par videi saudzīgu saimniekošanu un resursu pārdali. Sekmētu esošās domāšanas paradigmas maiņu uz ilgtspējīgu rīcību rosinošu, tālredzīgu un Ziemeļeiropas vērtībās balstītu domāšanu. Stiprinātu nacionālo pašapziņu un veicinātu vietējā tūrisma attīstību.

Projekta uzdevumi

Lai sabiedrībā sekmētu atbildīgu un pārdomātu resursu patēriņu, un videi draudzīgu saimniekošanu individuālā un reģionālā līmenī, projekta uzdevums ir veidot kvalitatīvu televīzijas saturu, kas atraktīvā un saistošā sniegumā sekmētu sabiedrības izglītošanu vides jautājumos. Iecerētais TV raidījumu cikls rosinātu diskusiju un aktualizētu ar Latviju saistītos tematiskos jautājumus par ekotūrismu, ekosistēmu pakalpojumiem, resursu efektivitāti un vides kvalitāti, kas ietver cieņu pret apkārtējo vidi un tradīciju respektēšanu. Pilsoniskās iniciatīvas atspoguļojums caur Latvijas iedzīvotāju veiksmes stāstiem un pozitīvo piemēru daudzināšana, iespējams, mazinātu sabiedrībā eksistējošo pasivitāti attieksmē pret vides kvalitātes jautājumiem.

Projekta rezultāti

Projekta īstenošana vairotu atbildīga dzīvesveida idejas atpazīstamību Latvijas sabiedrībā. Atraktīvā veidā popularizētu zaļo domāšanu, resursu taupošu, atbildīgu un dabai draudzīgu dzīves stilu. Veicinātu ekotūrismu un pilsonisko iniciatīvu vides jautājumos. Regularitāte Vienu reizi nedēļā, darba dienas vakarā LTV1 Ētera periods 2014. gada marts – decembris Garums 52 minūtes Auditorija Latvijas iedzīvotāji - visdažādāko vecuma grupu cilvēki, kurus interesē ceļojumi un mūsdienu sabiedrības dzīve modernā, vizuāli bagātā iztirzājumā ar piedzīvojuma garšu - īpaši studējošās jaunatnes, ekonomiski aktīvo iedzīvotāju un ģimenes raidījums. Plānotā auditorija katram raidījumam 100 – 115 tūkstoši LTV1 skatītāju. Plānoti 10 – 30 tūkstoši tiešsaistes skatījumu katram raidījumam. Žanrs Informatīvs un izklaidējošs ar dinamisku vizuālo stilistiku.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.12.2014
Īstenotājs Vides Filmu Studija
Rīga, Lapu iela 17, LV-1002
Projekta kopējās izmaksas 136 595.69 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 54 638.28 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 54 638.28 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.