• Sākums >
  • Gaujas nozīme, aizsardzība un ilgtermiņa izmantošana

Gaujas nozīme, aizsardzība un ilgtermiņa izmantošana

Reģ Nr. 1-08/145/2016

Projekta mērķis

Informēt Gaujas baseina pašvaldību iedzīvotājus par Gaujas upes un tās pieteku nozīmi ikdienas dzīvē, par to aizsardzību, ilgtermiņa saprātīgu izmantošanu un par ieguvumiem, ko upe mums var sniegt.

Projekta uzdevumi

Noorganizēt informatīvos un praktiskos seminārus vairākās Gaujas upes baseina pašvaldību pilsētās un sniegt zināšanas semināru apmeklētājiem par Gaujas ilgtspējīgas attīstības iespējām un mērķiem. Pasākumu – semināru mērķauditorija ir tūrisma uzņēmēji, kuri savu biznesu saista ar upi, vietējo pašvaldību, zemes īpašnieku, nevalstisko organizāciju un sabiedrības pārstāvji.

Projekta rezultāti

Noorganizēti 6 semināri ar praktiskām nodarbībām, izveidoti un izplatīti informatīvie materiāli - bukleti (9000 gab.) par “Gaujas ilgstpējīgas attīstības biedrības” mērķiem un uzdevumiem, par sabiedrības iespējām upes baseina aizsardzībai un to resursu sapratīgai izmantošanai. Apmācīti 180 ieinteresētie semināra dalībnieku un sniegta informācija par Gaujas ilgtspējīgu attīstību nākotnē un biedrības mērķiem un stratēģiju.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.11.2016
Īstenotājs Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība
Līgatne, Spriņģu iela 4, LV-4110
Projekta kopējās izmaksas 6 522.14 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 522.14 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.