• Sākums >
  • Radio programma krievu valodā "Noasa šķirsts" (30`)

Radio programma krievu valodā "Noasa šķirsts" (30`)

Reģ Nr. 1-08/144/2013

Projekta mērķis

1. Veicināt krievvalodīgo un cittautiešu sabiedrības piedalīšanos Latvijas dabas aizsardzības nozīmīgajos pasākumos un aktivitātēs. 2. Veidot Latvijas iedzīvotājiem saudzīgu attieksmi pret Latvijas dabu un atbildības sajūtu par dabas resursu saudzēšanu. 3. Pievērst lielāku cilvēku uzmanību procesiem un darbībām valstī, kas rada vides kaitējuma draudus. 4. Informēt par ekoloģisko situāciju valstī vienlaicīgi visās auditoriju grupās( gan latviešu gan krievvalodīgajā)

Projekta uzdevumi

Latvijas Radio auditorijas informēšana par ; • Alternatīvo enerģijas avotu pielietojumu , tādejādi veicinot siltumefekta mazināšanu, • Atkritumu šķirošanas un dalīti savākto pārstrādi, ka ari atkritumu poligonu būvēšanas norisēm, • Reto dabas parādību, dabas pieminekļu stāvoklis Latvijā, to aizsardzība. • Rūpniecības ražotnēm, kuras izvēlas videi draudzīgas tehnoloģijas un metodes, • Zemes un citu dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un bioloģisko daudzveidību, pielietojot vidi saudzējošas tehnoloģijas, • Energoefektīvu un ekoloģiskas izcelsmes preču un pakalpojumu plašāku atbalsti, • Palielināt dabisko pļavu platības un meža resursu vērtību, pēc iespējas mazinot ietekmi uz vidi un pielietojot vidi saudzējošas tehnoloģijas, • Veiksmīgākajiem projektiem un sasniegtajiem rezultātiem, kas notikuši ar LVAF atbalstu, • Investīcijām zaļajā enerģētikā, kas nerada pārmērīgu slogu sabiedrībai un valsts budžetam, ka ari par zemas enerģijas ēku projektēšanu un būvniecību.

Projekta rezultāti

• Vairot cilvēku aktivitāti vides aizsardzības norisēs, lietot dabai un cilvēku veselībai nekaitīgus produktus, piedalīties akcijās un popularizēt zaļo dzīves veidu • Palielināt cilvēku ieinteresētību un veicināt aktīvāku dalību vides aizsardzības jautājumos un jo īpaši nelatviešus, jo patreizējā situācijā šī Latvijas iedzīvotāju daļa, saņem nepilnu skatījumu, nelielu informācijas daļu par Latvijas dabas stāvokli.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.12.2014
Īstenotājs Latvijas Radio
Rīga, Doma laukums 8, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 29 439.22 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 21 343.08 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 21 254.86 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.