Nometne „ZEME-GAISS-ŪDENS-CILVĒKS!”

Reģ Nr. 1-08/142/2014

Projekta mērķis

Sekmēt bērnu un jauniešu vides apziņas veidošanos, rosinot interesi par dabu, tā veicinot izpratni par vides nozīmīgumu ikdienas dzīvē un vides problēmu cēloņiem un iespējamajiem risinājumiem reģionālā un globālā mērogā.

Projekta uzdevumi

Pasaules dabas resursu pašreizējā ekspluatācija nav ilgtspējīga. Sabiedrības izglītības celšana un informētības palielināšana vides nozarē ir nozīmīga, lai sasniegtu ilgtspējīgu dabas resursu saglabāšanu. Tikai tad, kad cilvēki zina un saprot pietiekami daudz, ir iespējams mainīt viņu vērtības un attieksmi, prasmes un uzvedību. Efektīvākais veids sabiedrības ietekmēšanā ir bērnu un jauniešu kvalitatīva izglītošana – ir nepieciešama izglītība, kuras ietvaros tiek iegūtas zināšanas un izpratne par vidi un vides aizsardzības problēmām, izkoptas vides aizsardzības problēmu risināšanai nepieciešamās prasmes un iemaņas, kā arī attīstīta atbildīga attieksme, lai uzlabotu dzīves kvalitāti patlaban, neradot draudus nākamo paaudžu vajadzībām. Svarīgi ir saprotami un vienkārši informēt sabiedrību par tīras un sakārtotas vides būtisko lomu Latvijā. Pamatojoties uz definētajām problēmām, projekta uzdevumi: 1. Veidot motivētu personību vides saglabāšanas un aizsardzības jomā. 2. Radīt izpratni par dabas resursu taupīgu izmantošanu, 3. Rosināta interesi par vietējās dabas vides aizsargājamiem objektiem, 4. Veicināta sapratne par saudzīgas attieksmes pret dabu nozīmīgumu. 5. Sagatavot bērnus aktīvai un videi draudzīgai rīcībai – izgatavot atkrituma urnas, sakopt apkārtni.

Projekta rezultāti

1. Mainījusies 40 bērnu attieksme pret lietām, kas atrodas mums apkārt, aug motivēta personība. 2. 40 bērni iepazinuši dabas bioloģisko daudzveidību. 3. Sakopta 1 avota izteka un apkārtne, nodrošināta tā pieejamība 4. 40 bērni sagatavoti aktīvai un videi draudzīgai rīcībai, 5. 40 bērni labāk iepazinuši norises dabā, sadraudzējušies un atpūtušies. 6. Iepazīta 1 uzņēmuma (Viduskurzemes atkritumu apstrādes organizācijas) pieredze atkritumu šķirošanā; 7. Izgatavoti 4 nometnes karogi; 8. Notikusi 1 dienas nometne 6 dienu garumā 40 bērniem 9. Izgatavotas 4 atkritumu urnas; 10. Notikusi 1 ekspedīcija uz mežu un purvu; 11. Noticis 1 brauciens ar laivām; 12. Ar brokastīm, pusdienām un launagu nodrošināti 40 bērni;

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 30.07.2014
Īstenotājs Saldus rajona attīstības biedrība
Saldus, Avotu iela 12, LV-3801
Projekta kopējās izmaksas 3 864.54 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 879.34 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 879.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.