• Sākums >
  • Vides izglītības komponentes īpatsvara palielināšana žurnālā "Medības. Makšķerēšana. Daba" (MMD).

Vides izglītības komponentes īpatsvara palielināšana žurnālā "Medības. Makšķerēšana. Daba" (MMD).

Reģ Nr. 1-08/142/2013

Projekta mērķis

Virsmērķis: Paaugstināt MMD mērķauditorijas izpratni par dabas procesiem un veicināt tās aktīvu iesaistīšanos dabas un vides aizsardzībā. Tiešais mērķis: Izglītojošu un zinātnisku (nekomerciālu) publikāciju par dabu un vidi apjoma palielināšana žurnālā MMD.

Projekta uzdevumi

# Saglabāt žurnāla MMD izglītojošo ievirzi aizvien pieaugošas konkurences apstākļos, kuros dominē uz izklaidi un merkantilām interesēm vērsti preses izdevumi. # Popularizēt tādus uz zināšanām balstītus vides un dabas resursu (īpaši – medību resursu) apsaimniekošanas modeļus un praksi: – kas nepieļauj ekosistēmu atjaunošanās spēju un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pakļaušanu saimnieciskajām interesēm; – kas vienlaikus samazina dabas aizsardzības un saimniecisko interešu konfliktsituāciju risku; – neapdraud dabas aizsardzības pasākumu īstenošanu teritorijās, kurās notiek medības vai makšķerēšana; – veicina aizsargājamo dabas teritoriju un medību vai makšķerēšanas saimniecības šajās teritorijās veiksmīgu līdzāspastāvēšanu un šo nozaru pārstāvju abpusēji izdevīgu un ieinteresētu sadarbību. # Turpināt sadarbību ar: – citu valstu zinātniekiem, to atklājumu un ieteikumu nepastarpinātai nodošanai žurnāla lasītājiem; – līdzīgas ievirzes medijiem citās valstīs, nodrošinot aktuālāko izglītojošo un zinātnisko rakstu tulkošanu un pārpublicēšanu.

Projekta rezultāti

Žurnāla izglītojošās komponentes ietekmi uz lasītāju auditorijas zināšanu līmeni ir grūti izmērīt, taču par to netieši liecina: # lasītāju līdzdalība akcijās un pasākumos, kas veltīti vides un dabas aizsardzībai, sadarbība ar zinātniekiem kopīgu mērķu sasniegšanai utt.; # vides tiesību normu pārzināšana un praktiska pielietošana; # saudzīga dabas izmantošana (populāciju ilgtspējīga apsaimniekošana, dzīvnieku pavairošana, "ķer un atlaid" princips, netoksiskas munīcijas izmantošana, fotomedības utt.); # lasītāju līdzdalība žurnāla veidošanā (vēstules, fotogrāfijas, jautājumi utt.). Vienīgais izmērāmais projekta rezultāts ir izglītojošo rakstu īpatsvars žurnālā un žurnāla pieejamība: # LVAF atbalsta gadījumā katrā numurā (no 2014. g. janvāra līdz decembrim) atsevišķas publikācijas (min. apjoms – 6 lpp.) vai publikāciju kopas (maks. apjoms – līdz pat 24 lpp.), kas atbilst projekta uzdevumos minētajai tematikai; # saglabāta nemainīga žurnāla cena (Ls 1,95/ EUR 2,77); vidējā tirāža 5000 eks. ik mēnesi; regularitāte 11 reizes gadā 48 lpp. apjomā (jūlijs/augusts – apvienotais numurs 96 lpp.).

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.12.2014
Īstenotājs Dumpis
Rīga, Hospitāļu iela 36-28, LV-1013
Projekta kopējās izmaksas 111 154.75 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 15 651.59 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 15 651.59 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.