• Sākums >
  • Atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanas iespēju izvērtējums mājsaimniecības sektoram - AER un klimata politikas mērķu sasniegšanai

Atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanas iespēju izvērtējums mājsaimniecības sektoram - AER un klimata politikas mērķu sasniegšanai

Reģ Nr. 1-08/141/2016

Projekta mērķis

Veikt padziļinātu esošās situācijas un tehnisko iespējamību analīzi par AER tehnoloģiju īpatsvara palielināšanu mājsaimniecības sektorā klimata mērķu sasniegšanai līdz 2030. gadam. Socio-ekonomiskā pamatojuma un rekomendāciju (iedzīvotājiem un politikas veidotājiem) izstrāde atjaunojamo energoresursu (turpmāk – AER) efektīvai izmantošanai mājsaimniecības sektorā, atbilstoši Latvijas un ES tiesību aktiem klimata un ilgtspējīgas enerģētikas jomā.

Projekta uzdevumi

1. Balstoties uz esošās situācijas un tehnisko iespēju analīzi, novērtēt AER tehnoloģiju (tajā skaitā kombinēto risinājumu) pieprasījumu mājsaimniecības sektorā Latvijas reģionos, sniegt enerģijas izmantošanas prognozes energoresursu izmantošanas attīstībai un vides kvalitātes uzlabošanai. 2. Balstoties uz izstrādāto socio-ekonomisko pamatojumu, veikt kritēriju atlasi, kas nodrošinātu optimālu AER tehnoloģiju izmantošanas īpatsvara izvērtējumu mājsaimniecības sektorā katrā Latvijas reģionā. 3. Izstrādāt detāli aprakstītas un uz aprēķiniem pamatotas rekomendācijas (iedzīvotājiem un politikas veidotājiem) AER tehnoloģiju izmantošanas veicināšanai mājsaimniecības sektorā.

Projekta rezultāti

1. Esošās situācijas analīzes rezultātā tiks izstrādāta AER tehnoloģiju izmantošanas mājsaimniecības sektorā grafiska karte Latvijas reģionu griezumā. 2. Analizējot tehnisko iespējamību un socio-ekonomisko pamatojumu tiks izstrādātas detāli aprakstītas un aprēķinātas rekomendācijas optimālai AER tehnoloģiju izmantošanas īpatsvara palielināšanai mājsaimniecības sektorā. 3. Projekta rezultātu publicitāte – 3 publikācijas. 4. Visi projekta rezultāti var tikt izmantoti vides politikas plānošanas un ieviešanas procesos tāpēc, ka uzdevumi tiks veikti balstoties uz Latvijas vides politikas pamatnostādnēm un virzīti uz Latvijas indikatīvā mērķa sasniegšanu līdz 2030.gadam.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.01.2017
Īstenotājs Fizikālās enerģētikas institūts
Rīga, Aizkraukles iela 21, LV-1006
Projekta kopējās izmaksas 25 556.35 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 25 556.35 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.