Kas būtu, ja būtu

Reģ Nr. 1-08/141/2015

Projekta mērķis

Veicināt skolas vecuma bērnu izpratni par atbildīgā dzīvesveida nozīmi vides aizsardzībā un dabas resursu efektīvā izmantošanā, saistot to ar ikdienas izvēlēm

Projekta uzdevumi

Uzdevumi: 1. Uzskatīt atkritumu savākšanu par pozitīvu darbību vides labā; 2. Pētīt un veikt uzlabojumus tuvākajā apkārtnē; 3. Radīt veselīgu un tīru vidi, kas nekaitē skolēnu veselībai, bet palīdz to uzlabot; 4. Veidot izpratni par dzīvesveida un patēriņa ietekmi uz vidi; 5. Padziļināt izpratni par atkritumu daudzuma samazināšanas iespējām, atkārtoti izmantojot vai pārstrādājot; 6. Prezentēt un izskaidrot iegūtos datus, izmantojot modernās tehnoloģijas; 2 7. Veicināt skolēnu veselīgu dzīvesveidu; 8. Veicināt skolēnu radošumu vides izglītības jautājumos

Projekta rezultāti

Ir sakopta laivu piestātnes “Grīviņi” apkārtne; Pamana un prot novērtēt izmaiņas apkārtējās vides izskatā (fotomedības, izstāde); Jutās atbildīgi un lepni par paveikto kopīgo darbu; Ir organizēta ekskursija uz Daibes poligonu un bijušo Liepas pagasta izgāztuvi, prot saskatīt atširīgo; Gūst zināšanas par materiāliem un to izcelsmi un prot šķirot un otrreizēji izmantot materiālus (mācību ekskursija, nodarbība “Atkritumu nultā koncepcija”); Prot savākt, apstrādāt un pasniegt datus dažādās formās, izmantojot IKT (foto, īsfilmas, info mājas lapā); Prot sadarboties kopīgā mērķa realizēšanai; Ir izveidotas fotokolāžas; Ir ierīkota foto izstāde “Latvijas daba bērnu acīm”; Apzinās, ka mainot iepirkšanās paradumus, var mazināt atkritumu daudzumu (pikniki); Tiek informēta un iesaistīta sabiedrība atkritumu apsaimniekošanas jautājumos (skolēnu veidotā ceļojošā izstāde novada pagastu bibliotēkās, uzvedums vecākiem, informācija mājas lapā); Izprot, ka izvairīšanās no atkritumiem ir nepārtraukts process; Ir izveidots literāri muzikāls uzvedums vides ajutājumu aktualizēšanai; Gūst prieku sportojot un aktīvi darbojoties; Apzinās veselīgā dzīvesveida priekšrocības (līdzdalība sporta aktivitātēs, pārgājienos)

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 31.07.2015
Īstenotājs Priekuļu novada pašvaldības Liepas pamatskola
Liepas pagasts, Rūpnīcas iela 12, LV-4128
Projekta kopējās izmaksas 2 972.66 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 984.66 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 984.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.