Zaļais zirgs 2015

Reģ Nr. 1-08/140/2015

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir, apvienojot bērnu aktīvu atpūtu ar izziņas procesu, paaugstināt bērnu zināšanu līmeni ekoloģijas jautājumos, apzināt pašu atbildību par apkārtējo vidi un iepazīstināt ar iespējām pašiem piedalīties vides izglītības aktivitātēs ciešā sadzīvē ar zirgiem un apkārtējo vidi Latvijas lauku sētā „Kapeļkalēji” Grobiņas novadā.

Projekta uzdevumi

1. Iepazīties ar „zaļo” dzīvesveidu (sadzīve ar zirgiem, ekoloģiska pārtika, aktīvs dzīvesveids, atkritumu šķirošana utml.) Latvijas lauku sētā „Kapeļkalēji” Grobiņas novadā. 2. Iepazīties ar Latvijas lauku sētā ligzdojošo putnu sugām, speciālistu vadībā,apgūt to monitoringa pamatiemaņas un izgatavot putnu būrīšus kādai no novērotajām putnu sugām. 3. Iepazīties ar dotajā vidē augošo koku sugām un, speciālistu vadībā, apgūt to monitoringa pamatiemaņas, pašiem piedalīties koku stādīšanas procesā. 4. Ikdienā piedalīties atkritumu šķirošanas procesā, nostiprinot pārliecību, to pārņemt par dzīves veidu. 5. Veicināt bērnu fiziskās aktivitātes un atpūtu brīvā dabā (pārgājieni, volejbols, basketbols, futbols, izjādes ar zirgiem u.c.), kā alternatīvu, mūsdienās jau par problēmu kļuvušajai bērnu sēdēšanai pie datora. 6. Nostiprināt bērnos pārliecību par saviem spēkiem, par spējām ietekmēt apkārtējos procesus, gan pozitīvā, gan negatīvā virzienā – līdz ar to veicināt izvēli pareizajā virzienā, apzinoties sevi, par Dabas neatņemamu sastāvdaļu.

Projekta rezultāti

1. Nometnei beidzoties katrs dalībnieks aizpildīs aptaujas lapu viktorīnas veidā, par nometnes laikā skartajām, ar vides izglītību saistītajām tēmām, kas objektīvi parādīs cik kvalitatīvi ticis pasniegts un apgūts izziņas materiāls. 2. Nometnēm beidzoties, Latvijas dabas aizsardzības pārvaldē Sabiedriskā monitoringa ietvaros tiks iesniegti novērojuma protokoli par tēmu apakšnodaļā „Dzīvās dabas elementi” – „ Lauku sētā ligzdojošie putni” un apakšnodaļā „Kultūrvēstures elementi” – „Alejas un koku rindas”, kuru sagatavošanā nometnes bērni būs ņēmuši vistiešāko līdzdalību, un viņos, vismaz daļēji, paliks zinības par šiem procesiem. 3. Katra nometnes dalībnieku grupa būs iestādījusi piecus koku stādus, tā izveidojot 20 koku rindu, teritorijas aizsardzībai pret dienvidu vējiem. Un reālāko rezultātu varēs redzēt pēc gadiem, kad kāds no nometnes dalībniekiem atvedīs pie šiem kokiem savus bērnus un teiks: „Es to stādiju…” 4. Nometnes dalībnieki būs apguvuši jāšanas pamatiemaņas un ,pilnīgi noteikti, daļa no viņiem kļūs daudz atvērtāki, jo ikdienas saskarsme ar zirgiem rada personībā ātras un ideālas pārmaiņas. Arī cilvēks ir Dabas bērns – padarot viņu atvērtāku, iejūtīgāku apkārtējai pasaulei, mēs aizsargājam Dabu.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 07.08.2015
Īstenotājs Jura Staļļi
grobiņas pag. Robežnieki, kapeļkalēji, LV-3430
Projekta kopējās izmaksas 7 500.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 500.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.