• Sākums >
  • Vasaras superskola „Dziļāk mežā”

Vasaras superskola „Dziļāk mežā”

Reģ Nr. 1-08/139/2015

Projekta mērķis

Veicināt skolēnu vispusīgu izglītību par meža un mitrāju nozīmi ,to vērtībām.

Projekta uzdevumi

Veicināt izpratni par meža dzīvniekiem, augiem, to saglabāšanu un attīstīšanas iespējām Izpratnes veicināšanai par mitrājiem un mežiem, veikt izbraukumus uz nozīmīgākajām vietām Latvijā. Palīdzēt skolēniem radīt priekšstatu par meža un mitrāju nozīmi klimata izmaiņās.

Projekta rezultāti

Veikta gaisa tīrības izvērtēšana pēc skolas apkārtnē esošajiem kokiem un salīdzināts ar gaisa piesārņojums pēc kokiem Trikātas centrā. Iemācīsies noteikt dažādas augu un dzīvnieku sugas, kas mīt mežā. Pēc izbraukumiem skolēni veidos plakātus, lai ieinteresētu pārējos skolēnus Ekoskolas darbībā. Izveidoti apkopojoši materiāli par veiktajiem pētījumiem. Nometnes dalībnieku izveidos vides spēles par mežu un mitrājiem, augiem, dzīvniekiem. Izdarīti secinājumi par iespējām saudzēt meža resursus, lai saglabātu gaisa kvalitāti. Skolas parkā iestādītu vienu sudrabegli.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 31.08.2015
Īstenotājs Trikātas pamatskola
Trikātas nov., Beverīnas nov., "Gaismaskalns", Trikāta, LV-4731
Projekta kopējās izmaksas 1 425.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 068.75 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.