• Sākums >
  • Aizsargājamo koku (dižkoku) apsekošana un marķēšana dabā

Aizsargājamo koku (dižkoku) apsekošana un marķēšana dabā

Reģ Nr. 1-08/138/2016

Projekta mērķis

1. Veikt aktivitātes, kas nodrošinās par Valsts nozīmes aizsargājamajiem kokiem informācijas iegūšanu, apstrādi un uzskaiti Alūksnes pilsētas un novada teritorijā. 2. Sekmējot Alūksnes pilsētas un novada iedzīvotāju un tūristu izpratni par dabas aizsardzību. 3. Uzsākt un izveidot sadarbību ar Dabas aizsardzības pārvaldi par Valsts nozīmes aizsargājamo koku uzskaiti, aizsardzību un saglabāšanu.

Projekta uzdevumi

Projekta darba uzdevumi un to īstenošanai veicamās aktivitātes: 1. Informācijas apkopošana par aizsargājamo koku faktisko stāvokli Alūksnes pilsētas un novada teritorijā, tos apsekojot, veicot mērījumus, foto fiksācijas, uzskaiti, tādejādi papildinot datubāzi. 2. Marķēšana dabā: informācijas zīmju pasūtīšana, izgatavošana, izvietošana dabā, tā veicinot koku atpazīstamību un radot interesi par tiem; 3. Infrastruktūras un informācijas uzlabošana: pie atsevišķiem, nozīmīgiem objektiem izvietot katedras tipa stendus, kas dos papildus informāciju par attiecīgā dižkoka vēsturisko un bioloģisko nozīmīgumu teritorijā; 4. 2-3 dižkoku sakopšana; 5. Sabiedrības informēšana par projekta gaitu un rezultātu izplatīšana pilsētas, novada, biedrības un Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā un vietējos laikrakstos.

Projekta rezultāti

1. Dabā apsekoti Alūksnes pilsētā un novada teritorijā 250 aizsargājamie koki un izveidota (papildināta) datu bāze; 2. Veikta 250 esošo koku marķēšana, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”; 3. Sakopti 2-3 dižkoki; 4. Pie dižkokiem uzstādīti 3 katedras tipa papildus informācijas stendi, kas iekļausies esošos un potenciālos tūrisma maršrutos; 5. 2 reizes ievietota informācija par projekta gaitu un rezultātu pilsētas, novada, biedrības un Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā un vietējos laikrakstos; 6. Palielināta iedzīvotāju un tūristu interese un izpratne par koku un dabas aizsardzības nozīmīgumu.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.04.2017
Īstenotājs Latvijas Kokkopju-Arboristu biedrība
Ērgļu nov., Ērgļu pag., Oškalna iela 2 - 7, Ērgļi, LV-4840
Projekta kopējās izmaksas 4 810.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 810.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.