• Sākums >
  • Vasaras nometne Dzērves pamatskolas skolēniem „Ai, mana pasaulīte zaļā!”

Vasaras nometne Dzērves pamatskolas skolēniem „Ai, mana pasaulīte zaļā!”

Reģ Nr. 1-08/138/2015

Projekta mērķis

Noorganizēta vasaras nometne 40 sākumskolas vecuma bērniem no mazturīgām ģimenēm, radot iespēju saturīgi un interesanti pavadīt brīvo laiku, rezultātā gūstot jaunu, ikdienas dzīvē noderīgu vides izglītības pieredzi, iemaņas, zināšanas un izpratni par dabas un apkārtējās vides likumsakarībām.

Projekta uzdevumi

Galvenais nometnes uzdevums – pilnveidot skolēnu izpratni par to, ka dabu var pētīt un iepazīt, to saudzējot un izjūtot, kā dzīvu organismu, nevis plēšot, postot un radot atkritumu kalnus. 1. Attīstīt dalībnieku pētnieciskās prasmes. 2. Papildināt bērnu zināšanas par dabas ekosistēmām – purvs, mežs, parks, pļava, piekraste. 3. Pilnveidot prasmes strādāt grupās un sadarboties. 4. Mācīt bērniem saskatīt, kā lietām dot otru dzīvi. 5. Paplašināt skolēnu un apkārtējās sabiedrības zināšanas par vides izglītības aktualitātēm. 6. Piedalīties Cīravas parka sakopšanas talkā. 7. Iekārtot krāšņumaugu dobi Dzērves pamatskolas parka teritorijā. 8. Interesanti, saturīgi un aktīvi pavadīt piecas dienas kopā ar draugiem. 9. Radīt apstākļus bērnu radošo prasmju attīstībai. 10. Radīt nometnes dalībniekiem iespēju iepazīt apkārtējo pasauli sajūtās. 11. Veicināt sadarbību starp dažādām vides izglītības un vietējās sabiedrības institūcijām.

Projekta rezultāti

Nometnes gaitā veikto aktivitāšu rezultātā: • Dalībnieki guvuši jaunas zināšanas un izpratni par vides aizsardzību; • Dabas nodarbībās iepazītas dažādas dabas ekosistēmas (purvs, mežs, pļava, parks). • Bērni prot izmantot atkritumus (otrreiz izmantojamos materiālus) jaunu, noderīgu lietu radīšanai. • Katrs nometnes dalībnieks izgatavojis sev rakstāmpiederumu trauciņu no tetrapakām, plastmasas pudelēm, CD matricām u.c. un citas ikdienā noderīgas lietas. • Apgūtas pirmās iemaņas atjaunot nolietotus ikdienā lietojamus priekšmetus – lādītes, nelielus ķeblīšus, puķu podus u.c. • Sadarbībā ar Cīravas pagasta pārvaldes Tūrisma un informācijas centra darbiniekiem, sakopta konkrēta teritorija Cīravas parkā. • Sadarbībā ar Dzērves pamatskolas darbiniekiem, iekārtota krāšņumaugu dobe Dzērves pamatskolas apkārtnē. • Gūta jauna vides izziņas un sajūtu pieredze „Valguma pasaules” Baskāju takā. • Iepazītas videi un cilvēka veselībai draudzīgas māla apstrādes tehnoloģijas „Saules ceplī”. • Nometnes dalībnieki ar jaunapgūtajām zināšanām un prasmēm prot dalīties, iepazīstinot savus ģimenes locekļus, draugus, kaimiņus un citus līdzcilvēkus.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 30.06.2015
Īstenotājs Dzērves pamatskola
Aizputes nov., Cīravas pag.,, Dzērves pamatskola, LV-3453
Projekta kopējās izmaksas 3 109.81 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 326.59 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 326.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.