Dabas koncertzāle 2014

Reģ Nr. 1-08/138/2013

Projekta mērķis

Īstenojamā pasākuma „Dabas koncertzāles” mērķis ir uzsvērt dabas nozīmi cilvēku dzīvē, uzskatāmi to parādot caur bruņuzivi un caur to, kā veidojusies Gaujas senleja un tās flora un fauna tūkstošiem gadsimtiem. Pasākumu norises teritorijā tiks izvietotas vairākas zinātniskās teltis/darbnīcas, kurās pasākumu apmeklētājiem būs iespēja vērot zinātnieku lietišķos pētījumus, izmantojot vienkāršas, jebkuram interesentam pieejamas metodes, pētot bruņuzivi un tās evolūcijas izaicinājumus; Zemes ģeoloģisko attīstību Gaujas senielejas teritorijā no laika, kad tur dzīvoja bruņuzivs līdz mūsdienām; dabas vērtības, kas sastopamas un vērojamas šodien.

Projekta uzdevumi

2014. gada koncerta uzdevumi ir: 1. Iepazīstināt sabiedrību ar Latvijas dabu, konkrēti ar Gaujas senleju un tās veidošanos. 2. Veicināt sabiedrības atbalstu dabas aizsardzības pasākumiem. 3. Veicināt videi draudzīgu saimniekošanu un vides tūrismu. 4. Veicināt vides organizāciju sadarbību vides izglītības un vides zinātnes jomā. 5. Vairot sabiedrības (īpaši jauniešu) interesi par vides zinātnes nozari un saistītām specialitātēm. 6. Veicināt vides atbildības sajūtu Latvijas sabiedrībā. 7. Veicināt dabas aizsardzības sadarbību plašākajā Eiropas kontekstā. 8. Vienā koncertā attīstīt sabiedrības zināšanas par Gaujas senleju un to aizsardzības pasākumiem. Laikā pirms koncerta un pēc koncerta skolēnus izglītot par dabas zinātnes jautājumiem. Specifiskie projekta uzdevumi: 1. Izstrādāt un izplatīt mobilo telefonu aplikāciju par dabas aizsardzību; 2. Izstrādāt skiču projektu lielajai zinātniskai laboratorijai; 3. Izstrādāt skiču projektu vidējai zinātniskai laboratorijai; 4. Uzbūvēt vienu lielo zinātnisko laboratoriju; 5. Uzbūvēt vienu vidējo zinātnisko laboratoriju.

Projekta rezultāti

2014. gada koncertu sagaidāmie rezultāti ir: 1. Paaugstināts atbalsts dabas aizsardzības pasākumiem. 2. Paaugstināta izpratne par Gaujas senleju, tās izveidi, tās floru un faunu un cilvēka ietekmi uz to. 3. Palielināta sabiedrības iesaistīšanās sabiedriskā monitoringa un dabas vērotāju pasākumos. 4. Attīstīts atbildīgs vides tūrisms. 5. Nodrošināta publicitāte vietējos, nacionālajos un ārvalstu plašsaziņas līdzekļos par biotopu aizsardzību un ilgtspējīgu apsaimniekošanu. 6. Stiprināta sadarbība starp vides izglītības un vides zinātnes organizācijām Latvijā un Eiropā. 7. Organizēts viens bezmaksas koncerts, kurus apmeklē vismaz 10 000 cilvēku. 8. Sagatavotas 5 zinātniskas teltis un to izglītojošs saturs, kas tiek izmantots Dabas aizsardzības pārvaldes 5 informācijas centros 2014. gada maija, septembra un oktobra mēnešos izglītojot skolēnus vismaz 16 skolās par dabas aizsardzības jautājumiem. Specifiskie projekta rezultāti: 1. Sagatavota viena mobilā tālruņa aplikācija par dabas aizsardzību, kuru lejupielādēs vismaz 3 000 cilvēki; 2. Izstrādāts skiču projekts lielajai zinātniskai laboratorijai; 3. Izstrādāts skiču projekts vidējai zinātniskai laboratorijai; 4. Uzbūvēta viena lielā zinātniskā laboratorija; 5. Uzbūvēta viena vidējā zinātniskā laboratorija.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 29.12.2013
Īstenotājs Dabas koncertzāle
Balvu novads, Balvi, Vidzemes iela 10a-14, LV-4501
Projekta kopējās izmaksas 381 981.32 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 11 382.97 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 11 382.97 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.