Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes darbinieku darba pieredzes apmaiņa izlietotā iepakojuma un videi kaitīgo preču apsaimniekošanā

Reģ Nr. 1-08/137/2013

Projekta mērķis

1. Dalīties pieredzē par Latvijas un Igaunijas ražotāju sistēmu darbības organizāciju un normatīvos noteikto materiālu reģenerācijas normu izpildi; 2. Dalīties pieredzē ar dažādu Direktīvu ieviešanas prasību kontroli Latvijas teritorijā, sniedzot ieskatus par esošo situāciju dažādos uzņēmumos, kā arī analizējot praktiskus piemērus; 3. Iepazīties ar Igaunijas piesārņojošās darbības veicošiem uzņēmumiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, kas saistīta ar izlietotā iepakojuma un videi kaitīgo preču apsaimniekošanu; 4. Veicināt diskusiju par racionāliem un tautsaimnieciski izdevīgiem izlietotā iepakojuma un videi kaitīgo preču apsaimniekošanas veidiem; 5. Aktualizēt jautājumu par sabiedrības līdzdalību dažādu ar vides aizsardzību saistītu svarīgu jautājumu risināšanā (abu valstu pieredze); 6. Pārrobežu sadarbība.

Projekta uzdevumi

1. Noorganizēt tikšanos ar Igaunijas ražotāju atbildības sistēmu; 2. Noorganizēt tikšanos ar Tallinas pilsētas pašvaldības pārstāvjiem, lai iepazītos ar vietējās pārvaldības iespējām un darbībām attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu un sabiedrības iesaistīšanu un informēšanu; 3. Apskatīt objektus (uzņēmumus) Tallinas apkaimē, kas nodarbojas ar atkritumu apsaimniekošanu (šķirošana, reģenerāciju utt.); 4. Veicināt diskusiju starp Latvijas un Igaunijas ražotāju atbildības nodrošināšanā iesaistītām pusēm (pašvaldība, apsaimniekotājs, kontrolējošās institūcijas), lai stiprinātu iesaistīto pušu komunikāciju; 5. Dalīties pieredzē par sabiedrības aktīvu iesaistīšanos dalītā atkritumu savākšanas sistēmā (pārrunāt pozitīvos un negatīvos aspektus).

Projekta rezultāti

- Starpvalstu vides institūciju savstarpējā dialoga veicināšana; - Vides aizsardzības politikas popularizēšana ārpus Latvijas robežām, sniedzot reālus, praktiskus piemērus dažādu ar vides aizsardzību saistīto situāciju risināšanā; - Iespēja VVD LRVP darbiniekiem iepazīties ar citas valsts „pozitīvajiem” / „negatīvajiem” piemēriem Igaunijas teritorijā izlietotā iepakojumae un videi kaitīgo preču apsaimniekošanas jomā; - Pielietot RVP ikdienas darbā veiksmīgākos risinājumus - veicot valsts vides kontroli un sniedzot priekšlikumus dažādiem plānošanas dokumentiem, lai veicinātu reģiona vides stāvokļa uzlabošanu un dabas resursu racionālu izmantošanu; - Pieredzes popularizēšana vietējās pašvaldībās veiksmīgai teritorijas plānošanas stratēģijai un novadu ilgtspējīgai attīstībai.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.12.2013
Īstenotājs
, ,
Projekta kopējās izmaksas 3 023.60 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 023.60 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 023.60 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.