• Sākums >
  • Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes darbinieku darba pieredzes apmaiņa izlietotā iepakojuma un videi kaitīgo preču apsaimniekošanā

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes darbinieku darba pieredzes apmaiņa izlietotā iepakojuma un videi kaitīgo preču apsaimniekošanā

Reģ Nr. 1-08/137/2013

Projekta mērķis

1. Dalīties pieredzē par Latvijas un Igaunijas ražotāju sistēmu darbības organizāciju un normatīvos noteikto materiālu reģenerācijas normu izpildi; 2. Dalīties pieredzē ar dažādu Direktīvu ieviešanas prasību kontroli Latvijas teritorijā, sniedzot ieskatus par esošo situāciju dažādos uzņēmumos, kā arī analizējot praktiskus piemērus; 3. Iepazīties ar Igaunijas piesārņojošās darbības veicošiem uzņēmumiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, kas saistīta ar izlietotā iepakojuma un videi kaitīgo preču apsaimniekošanu; 4. Veicināt diskusiju par racionāliem un tautsaimnieciski izdevīgiem izlietotā iepakojuma un videi kaitīgo preču apsaimniekošanas veidiem; 5. Aktualizēt jautājumu par sabiedrības līdzdalību dažādu ar vides aizsardzību saistītu svarīgu jautājumu risināšanā (abu valstu pieredze); 6. Pārrobežu sadarbība.

Projekta uzdevumi

1. Noorganizēt tikšanos ar Igaunijas ražotāju atbildības sistēmu; 2. Noorganizēt tikšanos ar Tallinas pilsētas pašvaldības pārstāvjiem, lai iepazītos ar vietējās pārvaldības iespējām un darbībām attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu un sabiedrības iesaistīšanu un informēšanu; 3. Apskatīt objektus (uzņēmumus) Tallinas apkaimē, kas nodarbojas ar atkritumu apsaimniekošanu (šķirošana, reģenerāciju utt.); 4. Veicināt diskusiju starp Latvijas un Igaunijas ražotāju atbildības nodrošināšanā iesaistītām pusēm (pašvaldība, apsaimniekotājs, kontrolējošās institūcijas), lai stiprinātu iesaistīto pušu komunikāciju; 5. Dalīties pieredzē par sabiedrības aktīvu iesaistīšanos dalītā atkritumu savākšanas sistēmā (pārrunāt pozitīvos un negatīvos aspektus).

Projekta rezultāti

- Starpvalstu vides institūciju savstarpējā dialoga veicināšana; - Vides aizsardzības politikas popularizēšana ārpus Latvijas robežām, sniedzot reālus, praktiskus piemērus dažādu ar vides aizsardzību saistīto situāciju risināšanā; - Iespēja VVD LRVP darbiniekiem iepazīties ar citas valsts „pozitīvajiem” / „negatīvajiem” piemēriem Igaunijas teritorijā izlietotā iepakojumae un videi kaitīgo preču apsaimniekošanas jomā; - Pielietot RVP ikdienas darbā veiksmīgākos risinājumus - veicot valsts vides kontroli un sniedzot priekšlikumus dažādiem plānošanas dokumentiem, lai veicinātu reģiona vides stāvokļa uzlabošanu un dabas resursu racionālu izmantošanu; - Pieredzes popularizēšana vietējās pašvaldībās veiksmīgai teritorijas plānošanas stratēģijai un novadu ilgtspējīgai attīstībai.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.12.2013
Īstenotājs
, ,
Projekta kopējās izmaksas 3 023.60 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 023.60 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 023.60 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.