• Sākums >
  • Vides izglītības nometne Jaunpils vidusskolas 4.-5. klases skolēniem "Koks un ūdens"

Vides izglītības nometne Jaunpils vidusskolas 4.-5. klases skolēniem "Koks un ūdens"

Reģ Nr. 1-08/136/2015

Projekta mērķis

Veicināt skolas vecuma bērnu vides izglītību un audzināšanu, rosināt bērnus mācīties saskatīt un izprast likumsakarības, kas valda daudzveidīgā dabas pasaulē. Uzlabot bērnu komunikatīvās un sadarbības prasmes. Uzlabot vides infrastruktūru novada teritorijā

Projekta uzdevumi

Caur pētnieciskajām nodarbībām bērni iepazīst dabā notiekošās likumsakarības. Tikai pašam mēģinot saskatīt, sadzirdēt, aptaustīt, sajust bērns varēs veidot tādu izpratni, ka tuvinās viņu patiesībai. Mācību procesā ierobežotā laika un noteiktās mācību programmas apjoma dēļ, daļa bērnu nespēj izprast šīs dabā notiekošās likumsakarības, tādēļ tematiska vide nometne šo problēmu var ļoti veiksmīgi risināt, jo atvēlot pietiekamu laiku pašam atrast, pētīt, sameklēt informāciju, konsultēties ar noteiktās jomas speciālistu, dod šim skolas vecuma bērnam daudz lielāku izpratni par procesiem dabā un paša lomu dabas sistēmu saglabāšanā., veikt praktisku darbu: 1. Koku apkārtmēra, augstuma mērījumi. 2. GPS lietošana praksē. 3. Upē sakritušu koku izcelšanas tehnoloģijas, paņēmieni 4. Koku sugu noteikšana (vietējās un introducētās sugas) 5. Floras un faunas, kas saistīta ar kokiem, izpēte ar lupu. 6. Ūdens cietības un skābuma noteikšana.

Projekta rezultāti

1. 25 Jaunpils vidusskolas 4.,5.klases skolēni piedalījušies 5 dienu vides nometnes nodarbībās par tēmu „Koks, ūdens”. 1.1. Iemācījušies apsekot dižkokus, veikt mērījumus, aprakstu, fotofiksāciju, izvietot ar ĪADT zīmes pie dižkokiem Jaunpils ciemā; 1.2. Iemācījušies veikt dabā upes posma apsekošanu, veicot upes straumes mērījumus, upes gultnes iežu pētījumus, ūdens dzīvnieku un augu ievākšanu, noteikšanu pēc augu un dzīvnieku noteicējiem, secinājumu izdarīšanu par upes ūdens tīrības pakāpi Bikstupes divos dažādos upes posmos. 1.3. Iemācījušies veikt novērojumus dabā un veikt salīdzinājumus par atšķirībām augu valstī piejūras mežā un mežā pašu novadā. 1.4. Praktiski darbojoties attīrījuši no koku sanesumiem Bikstupes posmus - ~50 m Kartavkalnu masīvā pie dabas takām, 100 m Jaunpils parka teritorijā. 1.5. Veikuši praktisku darbu ūdens īpašību izpētei un guvuši izpratni par to, izbūvējuši mikro ūdens attīrīšanas ierīci. 1.6. Guvuši izpratni par papīru kā koksnes produkciju un par iespējām praktiski dot papīram otru dzīvi, to izmantojot mākslinieciski radošā procesā, gatavojot papīrmasas formas. 1.7. Kopā darbojoties veicināta bērnu socializācija, sadarbības prasmes. 2. Veikta ~10 dižkoku apzināšana Jaunpils centrā, apzīmēšana dabā ar ĪADT zīmēm un iegūti informatīvie dati..

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 31.08.2015
Īstenotājs Jaunpils reģionālās attīstības centrs "Rats"
Jaunpils, "Ērģelnieki", LV-3145
Projekta kopējās izmaksas 2 295.46 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 591.45 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 591.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.