• Sākums >
  • Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes personāla teorētiskās un praktiskās apmācības seminārs darbībām ar aktuālām vides aizsardzības problēmām saistītos jautājumos

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes personāla teorētiskās un praktiskās apmācības seminārs darbībām ar aktuālām vides aizsardzības problēmām saistītos jautājumos

Reģ Nr. 1-08/136/2013

Projekta mērķis

Veicināt Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes (VVD Lielrīgas RVP) personāla profesionālo kapacitāti un izaugsmi saistībā ar vides kvalitātes novērtēšanu, vides problēmu risināšanu un kvalitatīvu prasību izvirzīšanu, kā arī veicināt personāla savstarpējo sadarbību un komunikācijas spējas. Personāla profesionālā izaugsme veicinās izpratni par vides kvalitātes standartiem, piesārņojuma samazināšanu, dabas resursu racionālu izmantošanu. Projekta ietvaros paredzēts celt VVD Lielrīgas RVP personāla kvalifikāciju savstarpējā sadarbībā, tādējādi kvalitatīvāk īstenojot valsts vides aizsardzības institūcijas darbības mērķus. Projekta īstenošanas gaitā ir paredzētas gan teorētiskās apmācības, gan praktiskie darbi, kas palīdzēs savstarpējai komunikācijai konkrētas problēmas risināšanā, kā arī tiks modelētas dažāda veida ikdienas darba situācijas, tiks izprasta pareizākā pieeja un rīcība, tādējādi tas palīdzēs operatīvi orientēties reālajās situācijās un mērķtiecīgi sasniegt izvirzītos mērķus iestādē.

Projekta uzdevumi

- Apzināt aktuālos vides aizsardzības normatīvos aktus, vides ilgtspējīgas attīstības mērķus un priekšnoteikumus. - Apzināt Lielrīgas reģionā aktuālās vides problēmas, kas kavē vides ilgtspējīgu attīstību, rada būtisku vides piesārņojumu un apdraud cilvēku dzīvību un veselību. - Veicināt personāla izpratni par aktuālām vides problēmām, to cēloņa identificēšanu un problēmu efektīvāku risināšanu. - Apkopot aktuālās un inovatīvās idejas par vides problēmjautājumu risināšanas iespējām, kā arī modelēt iespējamās rīcības scenārijus dažādu neparedzētu situāciju gadījumos. - Veicināt VVD Lielrīgas RVP savstarpējo informācijas apmaiņu.

Projekta rezultāti

- Tiks veicināta personāla teorētiskā un praktiskā izaugsme, apzinātas aktuālas vides problēmas, cēloņi un to risināšanas veidi Lielrīgas reģionā. - Tiks veicinātas personāla sadarbības spējas un komunikāciju paaugstināšanās, kas dos lielu ieguldījumu darbā ar iedzīvotājiem, operatoriem, pašvaldībām, valstu institūcijām un masu medijiem. - Personāla profesionālā izaugsme palīdzēs vieglāk izprast un praktiskajā darbā pielietot iegūto pieredzi attiecībā uz piesārņojuma samazināšanu, dabas resursu racionālu izmantošanu un kvalitatīvu prasību izvirzīšanu dažādu plānošanas dokumentu ieviešanas procesā. - Pielietot ikdienas darbā veiksmīgākos risinājums - veicot valsts vides kontroli un sniedzot priekšlikumus dažādiem plānošanas dokumentiem, lai veicinātu reģiona vides stāvokļa uzlabošanu un dabas resursu racionālu izmantošanu. - Zināšanu un pieredzes popularizēšanu pašvaldībās, izvērtētai teritorijas plānošanas stratēģijai un ilgtspējīgai attīstībai.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.12.2013
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 2 347.74 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 347.74 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 347.74 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.