Emociju virpulis dabā

Reģ Nr. 1-08/135/2015

Projekta mērķis

Projekta mēŗkis - veicināt bērnu izpratni par procesiem dabā un popularizēt dabai draudzīgu un ekoloģisku dzīvesveidu, motivējot aktīvām darbībām vides airsardzībā. Mēŗka sasniegšanai tiks organizētas 2 bērnu diennakts nometnes no 7-12 gadiem „Emociju virpulis dabā” .

Projekta uzdevumi

1. Veidot izpratni par likumsakarībām dabā un to ietekmi uz mums kā resursu patērētājiem. 2. Sekmēt labvēlīgu attieksmi vides saglabāšanā, ilgtspējīgā attīstībā un uzlabošanā, izprotot katra indivīda spēju ieteikmēt. 3. Attīstīt dalībniekos loģisko un radošo domāšanu vides un dabas saudzēšanā , izmantojot dažādas neformālās izglītības metodes, 4. Attīstīt un uzlabot pašapkalpošanās un komunikācijas prasmes.

Projekta rezultāti

Sagaidāmie rezultāti: 2. Tiks organizētas 2 vasaras diennakts nometnes, katrā iedalīsies 25 bērni. 50 bērni no Valkas novada ( īpašu uzsvaru liekot tieši bērniem no sociālajam riskam pakļautās ģimenesno lauku reģinie) varēs individuāli izprast savas rīcības nozīmīgumu un ietekmes vides -dabas aizsardzībā. Iesākoties nometnei pirmajā dienā bērniem tiks organizēta radošā darbnīca un prāta vētra par tēmu „Saruna par dzīvi nometnē un emocijām laukos” un ievadnodarbība „Ko es sagaidu šajā nometnē”,. Šī informācija kalpos kā atskaites punkts rezultātu salīdiznāšanai par iespaidiem , pieredzi un emocijām, kas tiks iegūtas nedēļas laikā. Lai spētu izvērtēt katras dienā iegūto, katras dienas noslēgumā tiks īstenota aktivitāte „vakara aplis ar atziņām atziņu kokā „Es dabai par labu” un „Daba man par labu” . Šeit katrs bērns dalīsies ar savām emocijām un iespaidiem par to, ko ir ieguvis katru dienu un kā tas palīdzējis viņam saprast, ko daba ir iedevusi tieši viņam un ko viņš šodien ir devis dabai par labu. Tas dos iespēju reāli katram izvērtēt savas rīcības sekas ikdienā un veicinās domāt zaļi! Šos rezultātus apkopos vienotā prezentācijā, kas kalpos kā izmērāms rezultāts par iegūtajām prasmēm, iemaņām. 2. 50 bērniem tiks attīstītas inovatīva un radoša pieeja materiālu un izejvielu otreizējā pārstrādei un izmantošanai. Rezultātus varēs apskatīt nometnes beigās veidotajā izstādē. Tiek paredzēts, ka vidēji nedēļas laikā katrs bērns radīs 7 inovarīvus darbus,kur tiks izmantots gan dabas materiāli, gan otreizējai pārrstrādei paredzētie materiāli, gan tiks izstrādāti inovatīvi piedāvājumi dabas saudzēšanai un resursu taupīšanai arī laukos. 3.50 bērni attīstīs inovarīvu un kreatīvu pieeju vides problēmu atspoguļošanai un rezultātu piedājumu caur teātrālu iestudējumu. Nometnes noslēgumā bērni uzvedīs teātrālu uzvedumu par tēmu”Daba mums , mēs dabai”, kur varēs ieraudzīt bērnu skatījumu uz vides problēmām un to risinājumiem. 4.Tiks attīstītas un uzlabotas pašapkalpošanās prasmes 50 bērniem no lauku reģioniem. Mūsdienu realitātē, kad bērniem tiek piedāvāta plaša saziņas un informācijas pieeja, bērni pakāpeniski tiek sagatavoti jau gatavai informācijai, kur atliek tikai sekot. Šajās 7 dienas bērniem tiks mācītas pašapkalpošanās prasmes – uzkopt, sagatavot, būt atbildīgam par uzdevuma izpildi, uttl., kur viņam pašam vajadzēs izvērtēt situāciju, pieņemt lēmumu, pakļauties pašu izstrādātajiem kārtibas noteikumiem. Tas dos iespēju kļūt saliedētākiem, iemācīsies sakopt un saudzēt vidi, iegūt jaunās zināšanas gan dzīvnieku kopšanā, gan gatavojoties nometnes pārgājieniem. Tiks uzlabota skolēnu fiziskā un garīgā veselība un nometnes dalībnieki būs iemācījušies radoši atpūsties un lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Tiešie ieguvēji būs 50 bērnu vecāki, kas nodrošinot bērniem saturīga brīvā laika pavadīšanu, iegūs arī praktisku palīgus māju darbos. Netiešie ieguvēji būs vietējā sabiedrība, kurai tas parādīs, ka arī laukos tiek risinātas dabai un sabiedrībai aktuālas problēmas, tādejādi nodrošinot vietējās sabiedrības iesaisti šī procesa nodrošināšanā. 5.Sadarbībā ar ZAAO Tiks meklēts risinājums un organizēta kopējā talka, kur tiks savākti plasmasas un stikla atkritumi dabā, kur vietējie iedzīvotāji jau gadiem met pašu izveidotā atkritumu bedrē.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 31.07.2015
Īstenotājs Atbalsts Valkas ģimenēm
Valka, Rīgas iela 11, LV-4701
Projekta kopējās izmaksas 13 340.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 000.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.