• Sākums >
  • Valsts vides dienesta speciālistu pieredzes stiprināšana vides piesārņojuma jomā

Valsts vides dienesta speciālistu pieredzes stiprināšana vides piesārņojuma jomā

Reģ Nr. 1-08/135/2013

Projekta mērķis

Piedalīties Starptautiskā izstādē, kur var rast iespēju ar izstādes dalībniekiem un nozares pārstāvjiem kopīgi meklēt risinājumus, lai samazinātu savas darbības ietekmi uz vidi un veicinātu ilgtspējīgu attīstību Rezultātā, kas ļautu Valsts vides dienesta speciālistiem iepazīties ar atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanas novitātēm, rast kontaktus ar citām kompetentām iestādēm citās valstīs un ražotājiem.

Projekta uzdevumi

No 2013.gada 3. līdz 6.decembrim Francijā, Parīzē tiek rīkota izstāde Pollutec Horizons 2013, kas ikgadēji sapulcē tūkstošiem dalībnieku un nozares pārstāvjus vienkopus, lai dalītos pieredzē tādos jautājumos kā atkritumu, ūdens un enerģijas sistēmas pārvaldība, transporta sistēma pilsētā, kā arī dabas aizsardzība pilsētā – bioloģiskā daudzveidība. Galvenais izstādes temats ir ilgtspējīga pilsēta un ar to saistītās problēmas un iespējamie risinājumi. Pollutec Horizons 2013 izstādes dienas kārtībā ir iekļauti stendi un ziņojumi par ūdens, atkritumu, enerģijas un gāzes gudru pārvaldību, par atjaunojamo energoresursu lietošanu, transporta sistēmām, atkritumu, ūdens, augsnes apsaimniekošanu, kā arī par pilsētas apgaismojumu. Tiek paredzēts arī konferenču forums, kurā galvenais akcents tiks likts uz pieredzes apmaiņu starp visām iesaistītajām pusēm (vietējā pašvaldība, uzņēmēji) ilgtspējīgas pilsētas veidošanā. Izstādes programma paredz arī dažādu objektu apskati. Izstādē ir paredzētas tādas tēmas un apskates objekti, kuri Valsts vides dienestam šobrīd ir ļoti aktuāli – atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošana. Valsts vides dienesta dalībniekiem ir plānots apmeklēt piedāvātās atkritumu savākšanas un apstrādes (sadedzināšana, enerģijas iegūšana) un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbību vietas. Tāpat programmas ietvaros ir paredzēts apmeklēt automātisko vakuuma atkritumu savākšanas sistēmas demonstrāciju. Lielākais ieguvums no šīs izstādes būtu citu valstu pieredze atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanas jautājumu risināšanā. Eksperti, izdodot atkritumu apsaimniekošanas atļaujas, un inspektori, kontrolējot uzņēmumus, varēs informēt operatorus par jaunākajām tehnoloģijām un metodēm, kas samazina ietekmi uz vidi.

Projekta rezultāti

Vides aizsardzības pasākumu efektivitātes palielināšanās. Ekspertiem būs iespēja savos argumentos balstīties uz inovatīviem risinājumiem atkritumu šķirošanas un pārstādes procesiem, kā arī notekūdeņu attīrīšanas procesā, informējot operatorus par tiem. Jaunu metožu, risinājumu apgūšana. Starptaustiskās pieredzes vides aizsardzības kontroles un atļauju gatavošanas jautājumu risināšanā efektivitātes izmantošana un palielināšana. Turpmākas sadarbības uzlabošanās atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanas jomās.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 20.12.2013
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 11 212.23 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 11 212.23 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.