• Sākums >
  • Zivju faunas ekspertu līdzdalība Baltijas/Centrāleiropas reģionam kopīgas ūdens kvalitātes novērtēšanas sistēmas izstrādē un salīdzinošā testēšanā (interkalibrācijā)

Zivju faunas ekspertu līdzdalība Baltijas/Centrāleiropas reģionam kopīgas ūdens kvalitātes novērtēšanas sistēmas izstrādē un salīdzinošā testēšanā (interkalibrācijā)

Reģ Nr. 1-08/133/2013

Projekta mērķis

Nodrošināt Latvijas kā ES dalībvalsts saistību izpildi, iesaistoties Baltijas/Centrāleiropas reģiona valstīm kopīgas ūdens kvalitātes novērtēšanas sistēmas izstrādē un tās salīdzinošā testēšanā (interkalibrācijā) un sagatavojoties Latvijas ekspertu pilnvērtīgam darbam pie novērtēšanai nepieciešamajiem zivju faunas indikatoriem.

Projekta uzdevumi

1. 2013.gadā nodrošināt Latvijas ekspertu dalību Eiropas Komisijas organizētajā darbā pie Baltijas/Centrāleiropas reģionam kopīgas ūdens (upju un ezeru) kvalitātes novērtēšanas sistēmas izstrādes, kā indikatoru izmantojot zivju faunu: 1.1. veikt monitoringa, pētījumu un projektu gaitā iegūto datu par zivju faunu apstrādi un analīzi un sagatavot pārskatu par to izmantojamību ūdens kvalitātes novērtēšanas sistēmas izstrādei, aprakstot, kāda papildu informācija nepieciešama novērtēšanas sistēmas pabeigšanai; 1.2. piedalīties Eiropas Komisijas rīkotajās darba grupas sanāksmēs, sagatavot atbildes uz sanāksmju norisei nepieciešamajiem informācijas pieprasījumiem, sniegt eksperta viedokli tajās notiekošajās diskusijās; 1.3. sagatavot rakstisku atskaiti VARAM par minētajās sanāksmēs apspriestajiem jautājumiem un darba grupas tālākās darbības plāniem, detalizēti izklāstot, kāda turpmāka darbība nepieciešama no Latvijas puses. 2. Sagatavot veicamo darbu plānu, tā izpildei nepieciešamā finansējuma aprēķinu un laika grafiku, lai nodrošinātu ūdens kvalitātes novērtēšanas sistēmas izstrādi un tās salīdzinošu testēšanu (interkalibrāciju) ar Baltijas/Centrāleiropas reģiona valstīm 2013.gada 20.septembra Eiropas Komisijas lēmumā C(2013) 5915 par interkalibrācijas rezultātiem noteiktā laikā - līdz 2016.gada 22.decembrīm. Darba plānam jāaptver upju un ezeru novērtēšanas sistēmas izstrāde, izmantojot zivju faunu kā bioloģiskās kvalitātes indikatoru. 3. Sagatavot priekšlikumus Vides monitoringa programmas 2014.-2019.gadam papildināšanai, lai nodrošinātu atbilstoši 2. punktam izstrādātā darba plāna izpildi, cita starpā norādot zivju faunas novērojumu vietas un novērošanas biežumu virszemes ūdeņos (jūrā un iekšzemes ūdeņos): 2.1. veikt esošās monitoringa programmas analīzi; 2.2. pamatojoties uz normatīvo aktu par virszemes ūdeņu monitoringu prasībām, veiktā monitoringa, pētījumu un projektu rezultātiem, kā arī ņemot vērā Eiropas Komisijas vadītās darba grupas darba plānu, sagatavot priekšlikumus zivju faunas monitoringa programmas pilnveidošanai Vides monitoringa programmas 2014.-2019.gadam ietvaros; 2.3. izstrādāt priekšlikumus zivju faunas monitoringa plānam 2014.gadam, ņemot vērā Vides monitoringa programmu 2014.-2019.gadam un valsts budžeta ietvaros piešķirto finansējumu vides monitoringam 2014.gadā.

Projekta rezultāti

Būs paveikti priekšdarbi, lai 2014. – 2016. gadā Latvijas eksperti varētu pilnvērtīgi nodarboties ar ūdens kvalitātes novērtēšanas sistēmas izstrādi un tās salīdzinošu testēšanu. Pamatojoties uz projektā sagatavoto darba plānu un tā izpildei nepieciešamo izmaksu aprēķinu, VARAM meklēs papildu finansējumu šā darba nodrošināšanai 2014.-2016.gadā.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.12.2013
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 4 197.47 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 197.47 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 197.47 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.