• Sākums >
  • Priekšlikumu izstrāde virszemes ūdeņu bioloģiskās kvalitātes novērtēšanas metožu attīstībai

Priekšlikumu izstrāde virszemes ūdeņu bioloģiskās kvalitātes novērtēšanas metožu attīstībai

Reģ Nr. 1-08/132/2013

Projekta mērķis

Izstrādāt priekšlikumus turpmākai rīcībai, lai nodrošinātu pilnīgas virszemes ūdeņu (upju un ezeru) bioloģiskās kvalitātes novērtēšanas sistēmas izveidi Latvijā atbilstoši prasībām, ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra Direktīva 2000/60/EK ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā.

Projekta uzdevumi

1. Izmantojot iepriekšējās iestrādes Latvijā un Baltijas/ Centrāleiropas reģiona valstīs izstrādātas metodes virszemes ūdeņu (upju un ezeru) bioloģiskās kvalitātes novērtēšanai, veikt analīzi par Latvijas apstākļiem piemērotākajām metodēm: 1.1. fitoplanktona, fitobentosa un makrozoobentosa izmantošanai ezeru kvalitātes novērtējumā, 1.2. fitoplanktona, fitobentosa, makrofītu un makrozoobentosa izmantošanai upju kvalitātes novērtējumā. 2. Balstoties uz veikto analīzi, sagatavot zinātniski pamatotus priekšlikumus par mūsu valsts tālāko rīcību virszemes ūdeņu (upju un ezeru) bioloģiskās kvalitātes novērtēšanas sistēmas izveidē: 2.1. uzskaitīt, kuras kaimiņvalstu izmantotās un salīdzinošajā testēšanā pārbaudītās metodes būtu jāpārņem ūdeņu bioloģiskās kvalitātes kritēriju novērtēšanai; 2.2. nosaukt, kādas Latvijai specifiskas metodes jāturpina izstrādāt mūsu valsts ekspertiem. 3. Sagatavot veicamo darbu plānu, tā izpildei nepieciešamā finansējuma aprēķinu un laika grafiku, lai nodrošinātu virszemes ūdeņu (upju un ezeru) kvalitātes novērtēšanas metožu pilnīgu izstrādi 1.punktā minētajiem bioloģiskajiem kritērijiem. 4. Veikt esošās vides monitoringa programmas analīzi un sagatavot priekšlikumus Vides monitoringa programmas 2014.-2019.gadam papildināšanai, lai nodrošinātu 3.punktā minētā plāna izpildi, tai skaitā norādot bioloģisko kritēriju novērojumu vietas, novērošanas biežumu gadā un novērojumu regularitāti iekšzemes ūdeņos - upēs un ezeros. 5. Sniegt ekspertu viedokli un konsultācijas VARAM saistībā ar EK informācijas pieprasījumiem par virszemes ūdeņu kvalitātes novērtēšanas sistēmas izstrādes gaitu

Projekta rezultāti

tiks sagatavoti priekšlikumi virszemes ūdeņu bioloģiskās kvalitātes novērtēšanas metožu attīstībai, nodrošinot Latvijas kā ES dalībvalsts saistību izpildi kopīgas ūdeņu kvalitātes novērtēšanas sistēmas izstrādē un salīdzinošā testēšanā (interkalibrācijā) ar pārējām Baltijas/Centrāleiropas reģiona valstīm.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.12.2013
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 4 126.33 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 126.33 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 126.33 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.