• Sākums >
  • Pagalmu kustība –par individuālo atbildību un jūras saglabāšanu

Pagalmu kustība –par individuālo atbildību un jūras saglabāšanu

Reģ Nr. 1-08/131/2013

Projekta mērķis

Lielās Talkas Pagalmu kustības ietvaros organizēt akciju ( 3 akcijas) īpaši koncentrējoties uz daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem Rīgā, kuru rezultātā iedzīvotāji tiktu izglītoti par nepieciesamību šķirot atkritumus, taupīt resursus, kas izpaustos, ka ikdienas paradumu pētīšana un sekošana, lai pēc iespējas mazāk tiktu patērētas nevajadzīgas sadzīves ķīmijas( trauku mazgājamie līdzekļi, veļas pulveri, aerosoli utt), kā arī veiktas aptaujas par iedzīvotāju viedokli pastkastīšu piemēslošanas lietderībā. Aptauju rezultati tiks iesniegti Vides ministrijā, lai rastos priekstats par daudzdzīvokļu māju viedokļiem un idejām, kā mazināt nevajadzīgu resursu pateriņu. Akcijas rezultatā veicināt iedzīvotājos vides apziņas celšanu, īpaši koncentrējoties uz daudzdzīvokļu mājām, ar mērķi, ka sadzīves ķīmijas samazināšana ikvienas ģimenes budžetā ienestu papildus līdzekļlus, rosināt izmantot alternatīvus dabas produktus, kas ir gan ekonomiskāki un videi draudzīgāki un censties radīt vienotas kopienas izjūtu par attieksmi pret dabu kontekstā par visu māju kā vienotu kolektīvu. Jo Baltijas jūras tīrība sakas ikvienas ģimenes vannas istabā. Akciju rezultātā izveidot „Pilsētas iedzīvotāja rokasgrāmatu” – brošūru vai informatīvās lapas, kas varetu tikt izplatīts un palīdzetu iedzīvotajiem samazinat savu ikdienas ekoloģisko pēdu.

Projekta uzdevumi

Veikt iedzīvotāju aptauju Rīgas daudzdzīvokļu mājās; Veikt informatīvo kampaņu iedzīvotāju vidū par resursu taupības neieciešmību, ekonomisko lietderību, dabas saudzēšanu un alternatīvu iespēju meklēšanu; Veikt aptauju par sekojošiem jautajumiem: 1) sadzīves ķīmijas pielietosanu ikdienā; 2) pastkastīšu satura lietderību; 3) pagalmu labiekartošanas nepieciešamību; 4) mājas iedzīvotāju kā vienotas mini kopienas izpratni un nozīmību; 5) izpratni par savu ieguldījumu Baltijas jūras nepiesārņošanā; Akcijas – aptaujas ieplānotas 1 reizi menesī –kopā 3 aptaujas. Datu apkopošanas un izvertēšanas rezultāta izveidot „Pilsētas iedzīvotāja rokasgrāmata”, kurā vadoties no iegūtajiem datiem būtu apkopoti viedokļi un speciālistu ietekumi kā uzlabot un samazinat ikvienas daudzdzīvokļu mājas ekologisko pēdu.

Projekta rezultāti

Veiktās aptaujas rezultatā būs priekstats par iedzīvotaju videjo izpratnes līmeni par dabas likumsakarībam. Apaujas rezultātā, kura nebūs tikai kā aptauja bet arī konkrēti ieteikumi ka uzlabot savu sadzīves ekoloģiskas pēdas nospieduma samazināšanu un tādej,adi radīt mazāku slodzi uz Baltijas jūru un eko sistāmu kopumā. Reāli ieteikumi edzīvotājiem izmantot dabas līdzekļus kā alternatīvu ikdienas sadzīves ķīmijas lietošanai; Izveidotā rokasgrāmata – informatīvā brošūra būs derīgs izziņas materiāls un sākums, pēc kura parauga tālāk varētu veidot jau daudz nopietnāku bukletu visiem pilsētu iedzīvotājiem.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.01.2014
Īstenotājs Pēdas LV
Rīga, Vangažu 28 - 32, LV-1024
Projekta kopējās izmaksas 7 114.36 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 268.62 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.