• Sākums >
  • Aizputes novada izglītības iestāžu skolēnu vasaras vides izglītības nometne “Dzīvo zaļi! „

Aizputes novada izglītības iestāžu skolēnu vasaras vides izglītības nometne “Dzīvo zaļi! „

Reģ Nr. 1-08/130/2015

Projekta mērķis

Aizputes novada Vides izglītības nometne tiek organizēta skolēniem ar mērķi veidot viņos izpratni par vidi un tās problēmām, gan ar radošām un praktiskām aktivitātēm, gan ar zināšanu apguvi par vides bioloģisko daudzveidību un palielinātas bērnu zināšanas gan par Latvijai raksturīgo dabu.

Projekta uzdevumi

2.2.1. Projektu ietvaros tiks popularizēts brīvprātīgais bioloģiskās daudzveidības monitorings, ko veiks Aizputes novada Vides izglītības nometne bērni un jaunieši ar mērķi iegūt objektīvus datus par dažādu dabas objektu stāvokli Aizputes novada parkos. 2.2.2.Projekta izvirzītais mērķis ir ilglaicīgs process, kuru arī pēc projekta darbības beigām skolēni varēs turpināt darīt dabas zinības stundās, lai tādējādi labāk izprastu, kas notiek ar dabu mums apkārt. 2.2.3. Veidot prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas vides problēmu atpazīšanā un risināšanā. 2.2.4. Izglītot un attīstīt atbildīgu attieksmi par ekonomiskām, sociālām un ekoloģiskām likumsakarībām. 2.2.5. Nostiprināt jaunas videi draudzīgas uzvedības normas, veidot motivāciju aktīvai darbībai vides aizsardzībā, dabas resursu taupīšanā, to lietderīgā izmantošanā. 2.2.6. Apgūt jaunas zināšanas par dabas parkiem Aizputes novadā – Misiņkalna un Kazdangas dabas parkiem. 2.2.7. Attīstīt skolēniem jaunas prasmes, pieredzi un iemaņas, darbojoties radošajās darbnīcās.

Projekta rezultāti

2.3.1.Aizputes novada izglītības iestāžu skolēni guvuši zināšanas un izpratni par sava novada vidi un tās problēmām, atspoguļojot informāciju novada avīzē, Aizputes televīzijā; 2.3.2.Iegūta prasme zināšanas izmantot dzīvē, pieņemt lēmumus un tos īstenot, gūta jauna pieredze, piedaloties ekspedīcijās par vides aizsardzību. 2.3.3. Radīta videi draudzīga attieksme, nepieciešamība pēc dabas un kultūras mantojuma izzināšanas un saglabāšanas. 2.3.4. Veidota motivācija aktīvai darbībai dabas aizsardzībā. 2.3.5. Attīstīta prasme saskatīt nesaimniecisku rīcību skolā, ģimenē, apkārtējā vidē, piedāvāti risinājumi to īstenošanai. 2.3.6. Veikto novērojumu datu apkopojums un secinājuma izvirzīšana kalpos ilgtermiņa darbībā.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 27.07.2015
Īstenotājs Aizputes vidusskola
Aizpute, Ziedu iela 7, LV-3456
Projekta kopējās izmaksas 3 749.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 812.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.