Cieceres raibā vasara

Reģ Nr. 1-08/12/2015

Projekta mērķis

Veicināt izpratni par dabu un vidi, tās problēmām, motivēt skolēnus, tai skaitā skolēnus ar īpašām vajadzībām, aktīvai darbībai vides aizsardzībā, kā arī aktivizēt skolēnu intelektuālo, radošo prasmju, un praktisko iemaņu attīstību.

Projekta uzdevumi

1. Dot iespēju bērniem vasarā atpūsties un lietderīgi pavadīt laiku ārpus ikdienas vides. 2. Mācīt bērniem saskatīt, saklausīt, sasmaržot, sataustīt to, kas atrodas ap viņiem - skaisto un saudzējamo dabā. 3. Likt bērniem rūpīgāk ielūkoties savā tuvākajā apkārtnē, rūpēties par to, saudzēt un sakopt. 4. Veidot skolēniem āra pētniecisko nodarbību pieredzi, kas veicinātu viņu līdzdalību dabas un vides aizsardzībā; 5. Iepazīstināt skolēnus ar Ķemeru nacionālā parka Meža mājas ekspozīciju un apkārtnes dabu. 6. Nostiprināt prasmi radoši izmantot dabas materiālus, rosināt bērnu iztēli. 7. Veidot prasmi sadzīves atkritumu materiālus izmantot otrreiz, pagatavojot skaistas un noderīgas lietas. 8. Novērot tuvāko apkārtni – augus, putnus, kukaiņus, apgūstot jaunu informāciju latviešu un angļu valodā. 9. Mācīt izprast dabas daudzveidību un vienotību, apzināties vides saudzēšanas nepieciešamību. 10. Aktivizēt bērniem piemītošo zinātkāri apbrīnot un izzināt pasauli, izmantojot vienkāršus eksperimentus. 11. Attīstīt skolēnu radošās spējas caur mūziku, teātri, mākslu, izmantojot tajās vides un dabas tēmas 12. Uzlabot skolēnu fizisko veselību sporta aktivitātēs un spēlēs. 13. Veidot pozitīvu bērnu savstarpējo saskarsmi.

Projekta rezultāti

1. 40 Cieceres internātpamatskolas skolēni būs ieguvuši jaunas zināšanas un sapratni par vides jautājumiem. 2. Būs apgūtas prasmes sadzīves atkritumu materiālu otrreizējai izmantošanai, pagatavotas praktiskas lietas. 3. Tiks izveidota no sadzīves atkritumiem- PET pudelēm, radīto darbu izstāde skolā. 4. Skolēni būs iepazinuši skolas apkārtnes vidi, dabu, mācīsies to saudzēt un aizsargāt. 5. Skolēniem būs pieredze pētījumu veikšanai ārā. 6. Skolēniem būs prasme dabas materiālus izmantot interesantu lietu gatavošanai - attīstīsies radošā darba iemaņas – apgleznoti akmeņi, mūzikas instrumenti 7. Skolēni būs ieguvuši sākotnējas zināšanas un prasmes angļu valodā. 8. Skolēni pratīs veikt vienkāršus eksperimentus. 9. Paaugstināsies bērnu atbildība par savu apkārtējo vidi, dabu tās aizsardzību. 10. Nometnes dalībniekiem būs sākotnējas iemaņas lietderīgai laika pavadīšanai ar rotaļām, radošiem darbiem, sporta spēlēm 11. Bērni būs kļuvuši atraisītāki, komunikablāki, būs iemācījušies strādāt kopīgi dažādās grupās, sadarboties, ieguvuši jaunus draugus. 12. Skolēni turpinās dabas un vides pētīšanu, saudzēšanu arī pēc nometnes beigām.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 20.07.2015
Īstenotājs
, ,
Projekta kopējās izmaksas 6 820.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 561.68 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 561.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.