• Sākums >
  • Pļavas muzeja vides klases izveidošana

Pļavas muzeja vides klases izveidošana

Reģ Nr. 1-08/12/2014

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir iesaistīt iedzīvotājus atraktīvas un daudzfunkcionālas Vides klases izveidošanā, apvienojot teritorijas labiekārtošanas talkas ar izglītojošiem pasākumiem, kā arī – ilgtermiņa paaugstināt vides izglītības nozīmi vietējā sabiedrībā.

Projekta uzdevumi

Projekta uzdevumi ir: 1) Noorganizēt Pavasara talku, tās ietvaros izveidojot putnu būru torni un labiekārtot ūdenstilpnes pieeju, kā arī nodrošinot lekcijas par Latvijas putniem norisi. 2) Noorganizēt Vasaras talku, tās ietvaros izveidojot baskāju taku Vides klases teritorijā un augu norādes zīmes ārstniecības augu dārzā. 3) Noorganizēt Tējas talku, tās ietvaros izveidojot tējas žāvēšanas torni un vasaras virtuvi, kā arī nodrošinot lekcijas par ārstniecības augu vākšanu un uzglabāšanu norisi. 4) Noorganizēt Rudens talku, tās ietvaros izveidojot putnu barotavu torni un nodrošinot lekcijas par putnu piebarošanu ziemas sezonā norisi. 5) Sagatavot izveidotās Vides klases infrastruktūras izmantošanas plānu 2015. gadam. 6) Aktīvi iesaistīt vietējo sabiedrību vides resursos balstīta kopienas centra attīstībā Kaldabruņas skolā, tādējādi veicinot dabas vērtību apzināšanos un to lomu ikdienas dzīvē.

Projekta rezultāti

Kvantitatīvie projekta rezultāti ir: 1) Izveidota Vides klases infrastruktūra Kaldabruņas skolas teritorijā, kas ietver šādus objektus: - Putnu būru tornis; - Ūdenstilpnes pieeja – laipa, platforma ūdensaugu vērošanai un platforma pīļu ligzdai; - Baskāju taka 150 m garumā; - Norādes zīmes ārstniecības augu dārzā; - Tējas žāvēšanas tornis; - Vasaras virtuve; - Putnu barotavu tornis. 2) Nodrošināta šādu lekciju norise: - Lekcija par Latvijā sastopamajiem putniem; - Lekcija par ārstniecības augu vākšanu un uzglabāšanu; - Lekcija par putnu piebarošanu ziemas sezonā. Katras lekcijas apmeklētāju skaits nav mazāks par 25 cilvēkiem. 3) Nodrošināta 4 talku norise; katras talkas dalībnieku skaits nav mazāks par 35 cilvēkiem. 4) Sagatavots Vides klases infrastruktūras izmantošanas plāns 2015. gadam. Projekta kvalitatīvie rezultāti ir: 1) Īstenots būtisks etaps vides resursos balstīta kopienas attīstības centra izveidē, paredzot tā ilgtermiņa izmantošanas pasākumus. 2) Paaugstinājusies vietējās sabiedrības vides apziņa, informētības līmenis par bioloģiskās daudzveidības nozīmi ekosistēmu funkcionēšanā; 3) Paaugstinājusies vietējās sabiedrības līdzdalība savas apdzīvotās vietas attīstībā, apzinoties dabas resursus kā nozīmīgu ekonomiskās attīstības komponentu.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 15.11.2014
Īstenotājs Ūdenszīmes
Jēkabpils raj., Rubenes pag, "Mežmāras",
Projekta kopējās izmaksas 5 817.34 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 359.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 359.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.