Cirīšu ezera publiskās infrastruktūras uzlabošana

Reģ Nr. 1-08/128/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Uzlabot publiski pieejamo infrastruktūru Aglonas novada Cirīšu ezerā, nodrošinot vides pieejamību un teritorijas ilgtspējīgu attīstību Ilgtermiņa: Veicināt publisko ūdeņu ilgtspējīgu attīstību, nodrošinot kvalitatīvas vides pieejamību Aglonas novada iedzīvotājiem un tūristiem.

Projekta uzdevumi

1. Uzbūvēt skatu torni Cirīšu ezera krastā 1.1. Izstrādāt būvprojektu Kad. nr. 76420040436 (pašvaldības īpašums) 1.2. Veikt būvuzraudzību Kad. nr. 76420040436 (pašvaldības īpašums) 1.3. Veikt topogrāfisko uzmērīšanu Kad. nr. 76420040436 (pašvaldības īpašums) 1.4. Uzbūvēt skatutorni Kad. nr. 76420040436 (pašvaldības īpašums) 2. Uzstādīt publisko infrastruktūru: 2.1. Uzstādīt peldošās laipas ar margām 2*6m Kad. nr. 76420040436 (pašvaldības īpašums) 2.2. Uzstādīt lapeni Kad. nr. 76420040436 (pašvaldības īpašums) 2.3. Uzstādīt kāpnes Kad. nr. 76420040436 (pašvaldības īpašums) 2.4. Uzstādīt atpūtas krēslus Kad. nr. 76420040451 (pašvaldības īpašums) 2.5. Uzstādīt soliņus ar atzveltni Kad. nr. 76420040436 (pašvaldības īpašums) 2.6. Uzstādīt koka laipu makšķerniekiem Kad. nr. 76420040436 (pašvaldības īpašums) 2.7. Uzstādīt mazo skatu torni Kad. nr. 76420040436 (pašvaldības īpašums) 2.8. Uzstādīt atkritumu urnas Kad. nr. 76420040436, 76420040451 (pašvaldības īpašums) 3. Atjaunot plostu Kad. nr. 76420040436 (pašvaldības īpašums) 4. Izpļaut krasta niedres Kad. nr. 76420030003 (valsts īpašums – publiskais ezers) 5. Projekta rezultātu kopsavilkuma sagatavošana publicēšanai LVAF Administrācijas interneta vietnē

Projekta rezultāti

Izstrādāts 1 būvprojekts Veikta būvuzraudzība 1 objektam Veikta topogrāfiskā uzmērīšana Uzbūvēts 1 skatutornis (augstums~10,5m, platums~4,2m, garums~4,2m) Uzstādītas 2 peldošās laipas ar margām (2*6m) Uzstādīta 1 lapene (laukums~9m²) Uzstādītas 1 kāpnes (garums~3m, platums~1m) Uzstādīti 3 atpūtas krēsli (augstums~0,5m, platums~1m, garums~2,5m) Uzstādīti 2 soliņi ar atzveltni (augstums~1m, platums~1m, garums~2,25m) Uzstādīta 1 koka laipa makšķerniekiem (platums~1,5m, garums~50 m) Uzstādīts 1 mazais skatu tornis (augstums~2,5m, platums~1,5m, garums~1,5m) Uzstādītas 3 atkritumu urnas (augstums~0,5m, platums~0,6m, dziļums~0,5m) Atjaunots 1 plosts (~20m²) Izpļautas krasta niedres – 1 ha (Cirīšu ezera piekraste) Projekta rezultātu kopsavilkums iesniegts LVAF

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 30.04.2019
Īstenotājs Aglonas novada dome
Aglona, Somersetas iela 34, LV-5304
Projekta kopējās izmaksas 55 555.56 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 50 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 38 889.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.