• Sākums >
  • Aktīvās atpūtas vietas pie Viesītes ezera pieejamības uzlabošana

Aktīvās atpūtas vietas pie Viesītes ezera pieejamības uzlabošana

Reģ Nr. 1-08/126/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Projekta īstermiņa mērķis ir esošās aktīvās atpūtas vietas pie Viesītes ezera pieejamības uzlabošana atjaunojot infrastruktūru un veicinot videi draudzīgu publiskās teritorijas izmantošanu. Ilgtermiņa: Projekta ilgtermiņa mērķis ir iedzīvotāju izglītošana vides saglabāšanas jomā.

Projekta uzdevumi

Lai izglītotu iedzīvotājus videi draudzīgas rīcības izpratnē un dažādotu brīvā laika pavadīšanas iespējas, atpūtas vietā plānots uzstādīt bērnu rotaļu elementus (šūpoles un slidkalniņu), galdus ar soliem, atsevišķus solus, ģērbtuves, tualetes, velo novietnes statīvus, atkritumu tvertnes, labiekārtot ugunskura vietu, izveidot laipu. Projektā plānots, izglītot iedzīvotājus vides saglabāšanas jomā, uzstādot atkritumu tvertnes atkritumu šķirošanai. Tā ir nozīmīga, jo rosina sabiedrību domāt par vidi un tās aizsardzību. Īpaši svarīgi tas ir attieksmes pret dabu veidošanai bērniem un jauniešiem. Projektam ir inovatīva pieeja, ne tikai labiekārtot vietu, bet gan izglītot iedzīvotājus. Pie aktīvās atpūtas vietas plānots uzstādīt divpusēju informācijas stendu, kurā būs norādīta informācija par ezera krastā mītošiem augiem un putniem, ūdenī esošām zivju sugām. Uz stenda tiks nodrošināta arī informācija ar instrukcijām par vietas izmantošanu, tai skaitā videi draudzīgu rīcību. Labiekārtota aktīvās atpūtas teritorija pie Viesītes ezera. Aktīvās atpūtas vietā ieplānotas konstrukcijas: - L veida laipa- mols (aptuveni 10 m), - Vienvietīgas šūpoles, - Bērnu rotaļu elements ar slidkalniņu, - Ugunskura vieta, - Divas ģērbtuves, - Divi galdi un četri soli, - Divi soli ar metāla kājām, - Divas tualetes, - Metāla konstrukcijas informatīvais stends ar divpusējo planšeti ārtelpām.

Projekta rezultāti

Projekta ilgtspēju nodrošina aktuālās problēmas risinājums un sasniegtie rezultāti – izglītotāki iedzīvotāji un uzlabota pieejamība aktīvās atpūtas vietai pie publiskas ūdenstilpes: 1. Izveidoto infrastruktūru pēc projekta īstenošanas uzturēs Viesītes novada pašvaldība; 2. Tiks uzlabota iedzīvotāju drošība atpūtas laikā; 3. Tiks uzlabota vides aizsardzība, veicināta iedzīvotāju izglītošana vides aizsardzības jomā. Pašvaldība projekta rezultātus uzturēs vismaz 5 gadus, nodrošinot aktīvās atpūtas vietas sakopšanu, atkritumu apsaimniekošanu, uzstādīto elementu atjaunošanu. Par atpūtas vietas uzturēšanu atbildīgais būs saimniecības nodaļas vadītājs, kura rīcībā ir pietiekami resursi(materiāli, aprīkojums, finanšu un cilvēkresursi). Projekta iesnieguma veidlapai ir pievienots domes priekšsēdētāja apliecinājums par rezultātu uzturēšanu.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 30.11.2018
Īstenotājs Viesītes novada pašvaldība
Viesīte, Brīvības iela 10, LV-5237
Projekta kopējās izmaksas 22 703.21 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 19 955.13 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.