• Sākums >
  • Apmeklētāju slodzes mazinošas infrastruktūras izveide Jūrmalas pludmalē

Apmeklētāju slodzes mazinošas infrastruktūras izveide Jūrmalas pludmalē

Reģ Nr. 1-08/125/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Tiks uzstādītas jaunas koka laipas izejās uz jūru, novirzot un koncentrējot apmeklētāju plūsmu cauri piekrastes kāpu zonai, nodrošinot vides pieejamību, tai skaitā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tiks uzstādītas jaunas atkritumu urnas, nodrošinot apmeklētāju radīto atkritumu savākšanu - atbilstošu apsaimniekošanu. Ilgtermiņa: Tiks nodrošināts kāpu zonas un pludmales ekosistēmas ilgtspēja, samazinot apmeklētāju radīto rekreācijas slodzi uz vidi, vienlaicīgi nodrošinot pilsētvidei un dabai raksturīgas infrastruktūras radīšanu. Apmeklētāju plūsmas mērķtiecīga virzīšana izmantojot koka laipas. Pludmales un kāpu zonas tīrības uzturēšana pilsētvides apstākļos, veicinot sabiedrības/ apmeklētāju rīcību izmantot piekrastē uzstādītās atkritumu urnas ar pelnu trauku. Sabiedrības vides apziņas veidošana - izmanot speciālo labiekārtojumu.

Projekta uzdevumi

1. Pakalpojums - Koka laipu izgatavošana un uzstādīšana izejās uz jūru: koka laipu 676 gab. koka klājuma posmi. Aktivitātes ietvaros paredzēts izstrādāt atbilstošas tehniskās specifikācijas (t.sk. kartes ar uzstādīšanas vietām), organizēt iepirkumu, slēgt pakalpojumu līgumu un kontrolēt darbu izpildi. 2. Pakalpojums – Atkritumu urnu ar pelnu trauku piegāde un uzstādīšana: 14 gab. Aktivitātes ietvaros paredzēts izstrādāt atbilstošas tehniskās specifikācijas (t.sk. kartes ar uzstādīšanas vietām), organizēt iepirkumu, slēgt pakalpojumu līgumu un kontrolēt darbu izpildi.

Projekta rezultāti

Pakalpojuma līguma ietvaros uzstādītajām koka laipām un atkritumu urnām, pēc projekta noslēguma maksājuma veikšanas dienas, tiks noteikts to kalpošanas ilgums vismaz 5 gadi, kā rezultātā, saskaņā ar projekta nosacījumiem, pašvaldība paredzēs šo taku uzturēšanu un nepieciešamības gadījumā arī atjaunošanu atbilstoši projektā sasniedzamajiem rezultātiem. Projekta iesniedzējs pēc nepieciešamības plānos finanšu resursus uzturēšanas vajadzībām. Projekta iesniedzēja rīcībā ir administratīvā kapacitāte (personāls ar ilggadīgu pieredzi) uzturēšanas darbu veikšanai.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 01.10.2018
Īstenotājs Jūrmalas pilsētas dome
Jūrmala, Jomas iela 1/5, LV-2015
Projekta kopējās izmaksas 55 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 49 500.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.