• Sākums >
  • Jūras sanesumu apsaimniekošana Jūrmalas piekrastes pludmalē

Jūras sanesumu apsaimniekošana Jūrmalas piekrastes pludmalē

Reģ Nr. 1-08/124/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Vienas vasaras sezonas ietvaros uzsākt pilotprojektu: pilsētas pludmalē izskaloto jūras sanesumu (jūraszāļu, t.sk. aļģu) savākšanu, transportēšanu, nodošanu pārstrādei, piemēram, komposta veidošanai, ar iespēju tālākai izmantošanao apzaļumošanā. Jaunu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana pilsētvides apstākļos, nodrošinot pludmales/peldvietu apsaimniekošanas prasības, kā arī paredzot pludmales teritorijas, kurās tiek saglabāti jūras izskalotie sanesumi, lai radītu potenciālo dzīvotni biotopam viengadīgās augu sabiedrības uz sanesumu joslām prioritāri vietās, kur ir īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Ilgtermiņa: Pilotprojekta veiksmīgas īstenošanas rezultātu integrēšana pilsētas jūras piekrastes pludmales apsaimniekošanas iestrādnēs. Pludmales “dabiskošanas” procesu uzsākšana, saglabājot dabas procesu daļēju norisi pilsētvides un lielas antropogēnās slodzes apstākļos. Piekrastes biotopiem saglabātas dzīvotnes eksistences nodrošināšanai – vietās, kur tas ir iespējams, ņemot vērā pludmales izmantošanas noteikumus Jūrmalas pilsētā.

Projekta uzdevumi

1. Pakalpojums - Pludmalē 2018.gada vasaras sezonā izskaloto jūraszāļu (aļģu) 2216 t savākšana, transportēšana, nodošana pārstrādei un tālākai utilizācijai. Aktivitātes ietvaros paredzēts izstrādāt atbilstošas tehniskās specifikācijas (t.sk. kartes), organizēt iepirkumu, slēgt pakalpojumu līgumu un kontrolēt darbu izpildi.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 01.10.2018
Īstenotājs Jūrmalas pilsētas dome
Jūrmala, Jomas iela 1/5, LV-2015
Projekta kopējās izmaksas 55 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 49 500.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.