Zaļā vasaras skola

Reģ Nr. 1-08/124/2015

Projekta mērķis

Īstenot izglītojošu dienas nometni – “Zaļā vasaras skola”, kurā piedalās 27 Priekuļu novada bērni vecumā no 6 līdz 18 gadiem.

Projekta uzdevumi

Projekta ietvaros tiks aktualizēt vides nozīmi, atbildību pret vidi, izpratni par dažādiem ar vidi saistītiem jautājumiem bērnu un jauniešu vidū, vietējiem bērniem un jauniešiem sniegta iespēja saturīgi pavadīt brīvo laiku, iegūt jauns zināšanas un prasmes.

Projekta rezultāti

Notikusi 10 dienu dienas nometne, kurā galvenais akcents likts uz vides izglītību, iepazīšanu, saudzēšanu, radošām pašizpausmēm un aktivitātēm brīvā dabā. Nometnē piedalījušies 27 bērni un jaunieši. Pilnībā īstenota plānotā nometnes programma.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 31.08.2015
Īstenotājs Liepas PII "Saulīte"
Priekuļi, Cēsu prospekts 5,
Projekta kopējās izmaksas 2 457.20 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 772.61 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.