• Sākums >
  • Viesītes ezera apsaimniekošanas noteikumu izstrāde

Viesītes ezera apsaimniekošanas noteikumu izstrāde

Reģ Nr. 1-08/123/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Izstrādāt jaunu vietējā mēroga plānošanas dokumentu Viesītes novada pašvaldībā - Viesītes ezera Apsaimniekošanas noteikumus. Ilgtermiņa: Projekta ilgtermiņa mērķis ir novērst Viesītes ezera vides resursu stāvokļa pasliktināšanos, pareizi to apsaimniekojot.

Projekta uzdevumi

1) Veikt iepirkumu; 2) Apsaimniekošanas noteikumu izstrāde - Viesītes ezera apsaimniekošanas noteikumi; 3) Projekta publicitāte

Projekta rezultāti

Projekta rezultātā tiks izstrādāti apsaimniekošanas noteikumi, kuri uzrāda nepieciešamo rīcību mērķa sasniegšanai. Konkrētais plānošanas dokuments ilgtermiņā sekmēs investīciju piesaisti projektu realizācijai Viesītes ezera apsaimniekošanai, piemēram, zivju resursu pavairošanai un aizsargāšanai Viesītes ezerā. Dokuments tiks apstiprināts Viesītes novada domē, ievietots pašvaldības mājaslapā pie plānošanas dokumentiem. Apsaimniekošanas plāns būs publiski pieejams sabiedrībai. Viesītes ezers ir nozīmīgs objekts reģionā, jo: 1. Ezera krastā atrodas kempings/atpūtas komplekss “Pērlīte”. Atpūtas vietu izmanto ne tikai apkārtējo novadu iedzīvotāji bet arī Zemgales reģiona. Projekta īstenošana nodrošina pienesumu Zemgales reģiona attīstībā, kas ir saskaņā ar izstrādātajiem plānošanas dokumentiem. 2. Viesītes ezera austrumu krastu divās vietās skar dabas liegums "Slapjo salu purvs". 3. Ezerā tiek veikta licenzētā makšķerēšana. 4. Gleznaina ainava. ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2015-2030 Vadlīnijas ilgtspējīgai dabas resursu apsaimniekošanai: • Atbalstīt vides, lauku apvidu ainavu, dabisko resursu, augsnes un sugu daudzveidības aizsardzību un uzlabošanu. ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015-2020 Rīcības plāns • RV 4.2. Saglabāt un atjaunot reģiona bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas Rīcības ID Rīcība • R 4.2.1. Veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu • Veicināt sabiedrības informēšanas, izglītošanas un iesaistes aktivitātes vides aizsardzībā un ilgtspējīgā attīstībā 2015 – 2020 A 4.9. A 4.12. R 4.2.3. • Veicināt videi draudzīgu tehnoloģiju/prakšu izmantošanu lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, dabas un urbānās vides apsaimniekošanā. Projekta ietvaros izstrādātais plānošanas dokuments dod būtisku ieguldījumu vides aizsardzības jomā.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 30.04.2019
Īstenotājs Viesītes novada pašvaldība
Viesīte, Brīvības iela 10, LV-5237
Projekta kopējās izmaksas 8 712.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 712.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 712.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.