Dabai draudzīgie pētnieki

Reģ Nr. 1-08/121/2015

Projekta mērķis

Rosināt bērnu un jauniešu, t.sk., bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām, interesi darboties dabas vides izglītības aktivitātēs, mācīties pētīt un saudzēt dabu, kā arī veicināt vēlmi saturīgi pavadīt brīvo laiku dabā.

Projekta uzdevumi

Mūsdienās, kad tik daudz laika tiek pavadīts telpās, aktivitātes un pozitīvā pieredze dabā kalpo par pamatu veselīgam dzīvesveidam. Pozitīvi, ja bērni daudz laika pavada svaigā gaisā, pētot dzīvo dabu un apkārtni, mācoties būt par dabas sastāvdaļu. Sakopta vide mudina novērtēt vietu, kur dzīvojam, un darīt arvien vairāk apkārtējās vides sakopšanā. Svarīgs uzdevums ir sniegt bērniem un jauniešiem zināšanas un prasmes, veicināt mūsdienu prasībām atbilstošas personības veidošanos, lai veiksmīgi iekļautos sabiedrībā. Bērnībā fizioloģiskā, psiholoģiskā, kā arī sociālā attīstība ir lielā mērā atkarīga no vides un apstākļiem, kādā šī attīstība notiek. Vides izpratne un iepazīšana bērniem dod drošības sajūtu, palielina darbošanās procesa un paveiktā kvalitāti, apkārt esošā vide nosaka to, kāda ir bērna attīstība un cik veiksmīgs būs tālākais mācību process. Savukārt bailes no nezināmas vides var ietekmēt lēmuma pieņemšanu. Tieši dabas vide ar skaņām, kustību, krāsu un formu intensitāti rosina bērnus un jauniešus iedziļināties dabas daudzveidības izzināšanā. Nodarbības ārā, izpētot dabu, dod iespēju bērniem un jauniešiem attīstīt iemaņas, kuras vēlāk noderēs arī tālākajā dzīvē: informācijas vākšana un tās apstrāde, kā arī prasme strādāt patstāvīgi un grupā. Projekta ietvaros bērniem un jauniešiem, t.sk. bērnam ar īpašām vajadzībām, būs dota iespēja vasaras brīvdienās iesaistīties dabas vides aktivitātēs- dabas vides spēlēs, izzinošās nodarbībās un ekskursijās, saturīgi un interesanti pavadīt brīvo laiku dabā, gūstot no tā darbošanās prieku un vairojot mīlestību un saudzīgu attieksmi pret dabu.

Projekta rezultāti

Organizētā piecu dienu nometne ļaus izzināt dabas vides izglītības jautājumus, apgūt āra dzīves prasmes un iemaņas, darboties patstāvīgi un grupā 16 bērniem un jauniešiem, t.sk. 1 bērnam ar īpašām vajadzībām. Iegādātās vides spēles ļaus interesanti pavadīt laiku arī nometnei beidzoties, tiekoties vasaras brīvlaikā, kā arī mācību laikā, atnākot uz jauniešu biedrību pārējiem 50 Asūnes ciemata bērniem un jauniešiem.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 15.07.2015
Īstenotājs Ašo kompānija
Asūnes pagasts, Asūne, Skolas iela 12, LV-5676
Projekta kopējās izmaksas 1 200.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 888.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 888.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.