• Sākums >
  • Latvijas Dabas muzeja ekspozīciju pilnveidošana vides izglītības piedāvājuma paplašināšanai un krājuma saglabāšanas apstākļu uzlabošana.

Latvijas Dabas muzeja ekspozīciju pilnveidošana vides izglītības piedāvājuma paplašināšanai un krājuma saglabāšanas apstākļu uzlabošana.

Reģ Nr. 1-08/11/2019

Projekta mērķis

Pilnveidot Latvijas putnu ekspozīciju, ar mērķi paplašināt vides izglītības piedāvājumu, nodrošināt arvien augstāku apmeklējuma kvalitāti, tādējādi sekmējot interesi par dabas daudzveidību un dabā notiekošajiem procesiem, izmantojot muzeja līdzekļus, veicināt pozitīvas vides apziņas veidošanos sabiedrībā. Palielināt muzeja apmeklētāju iespēju iegūt informāciju par aktuālajiem vides aizsardzības jautājumiem, videi draudzīgu rīcību kā arī LDM aktualitātēm. Uzlabot krājuma saglabāšanas apstākļus. Turpināt fiziski nolietotu, nedrošu un nepiemērotu krājuma mēbeļu nomaiņu, atbilstoši MK noteikumu Nr 956 “Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu” prasībām.

Projekta uzdevumi

1.Pilnveidot muzeja ekspozīciju “Latvijas putni”, nodrošinot iespēju tajā atskaņot putnu balsis un iegūt plašāku informāciju par putnu sugām. Šim nolūkam projekta ietvaros nepieciešams iegādāties tehnoloģisko aprīkojumu (datori, skārienjūtīgie monitori, skaņu sistēma - orientētās skaņas skaļruņi ar attālināti vadāmu pastiprinātāju). 2.Uzstādīt info kiosku muzeja vestibilā, nodrošinot apmeklētājiem aktuālo informāciju par muzeju kā arī informēt par aktuālajiem vides aizsardzības jautājumiem, videi draudzīgu rīcību (kā rīkoties dabā, videi draudzīga rīcība ikdienā, info par CITES konvenciju u.c.). Šim nolūkam projekta ietvaros plānots nodrošināt programmētāja un mākslinieka pakalpojumus digitālā satura izveidošanai (info kioska satura vizuālajai noformēšanai un programmēšanai). 3.Lai nodrošinātu atbilstošus krājuma saglabāšanas apstākļus (MK noteikumi Nr 956) un iespēju papildināt krājumu, nomainīt 1967.gadā izgatavotos fiziski nolietotos, nepiemērotos krājuma skapjus un izgatavot mēbeles, atbilstošas sēņu eksikātu kolekcijas, kas ir lielākā valstī, glabāšanai.

Projekta rezultāti

1.Paplašināta Latvijas putnu ekspozīcija, iegādāts aprīkojums (datori, skārienjūtīgie monitori, skaņu sistēma - orientētās skaņas skaļruņi ar attālināti vadāmu pastiprinātāju). 2.Nodrošināti mākslinieka un programmētāja pakalpojumi – digitālā satura izstrāde info kioskam, atbilstoši LDM speciālistu sagatavotajam saturam. 3.Izgatavotas mēbeles muzeja krājuma (sēņu eksikātu) kolekcijas saglabāšanai un turpmākai papildināšanai.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 20.12.2019
Īstenotājs Latvijas Dabas muzejs
Rīga, K. Barona 4, LV-1712
Projekta kopējās izmaksas 37 510.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 37 510.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 37 510.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.