Sēņu mulāžu izveidošana Latvijas Dabas muzejā kolekcijas pieejamības nodrošināšanai un apmeklējuma kvalitātes paaugstināšanai

Reģ Nr. 1-08/11/2016

Projekta mērķis

Izveidot augstas kvalitātes precīzas sēņu kopijas jeb mulāžas, lai uzlabotu Latvijas Dabas muzeja piedāvājumu, izglītotu muzeja apmeklētājus par Latvijas sēņu sugu daudzveidību, to augšanas un izmantošanas īpatnībām, kā arī par to aizsardzību un bīstamību.

Projekta uzdevumi

Darba uzdevums - izgatavot sēņu mulāžas. Veicamās aktivitātes: - Izsludināt iepirkuma konkursus par sēņu mulāžu izveidošanu; - Noslēgt līgumus par sēņu mulāžu izveidošanu; - LDM darbinieki nodrošina nepieciešamo sēņu sugu paraugu ievākšanu (aprīlis-maijs, jūlijs-septembris); - Sēņu mulāžu izveidošana. Sēņu mulāžu izveidošanas process: 1. Katrs priekšmets tiek izgatavots no augstvērtīgiem un pasaulē atzītiem, sertificētiem materiāliem, visaugstākajā kvalitātē, izmantojot zinātniski precīzas sugu pazīmes un dabiskos uzskates līdzekļus. 2. Katrs eksponāts sevī ietver vairāku sēņu kompozīciju (2-10), lai pēc iespējas precīzāk raksturotu atšķirīgās un raksturīgās pazīmes atkarībā no sēnes vecuma, kā arī radītu priekšstatu par raksturīgo biotopu un arī augšanas īpatnībām (piemēram, celmene vairāku sēņu kompozīcijā uz celma). 3. Izmaksas raksturo katra eksponāta izgatavošanai nepieciešamo materiālu daudzumu, darba sarežģītības pakāpi un apjomu. 4. Izmantotās izgatavošanas tehnikas nodrošina eksponātu ilgmūžību, ir atbilstošas muzeja krājuma saglabāšanas prasībām, kā arī izveidoto kompozīciju noformējums ļauj tās veiksmīgi eksponēt gan individuāli, gan arī viegli iekļaut lielākās ekspozīcijās dabiskā vidē. 5. Darbiem tiek dota 5 gadu garantija, ar nosacījumu, ka eksponāti tiks uzglabāti, eksponēti un pārvietoti atbilstoši muzeja krājuma dabas priekšmetu izmantošanas noteiktajām prasībām.

Projekta rezultāti

Projektam tiks nodrošināta ilgtspēja, jo sēņu mulāžas tiks ievietotas muzeja topošajā Botānikas ekspozīcijā, kas būs pieejamas apmeklētājiem vismaz 15 gadus, un vēlāk tās tiks izmantotas muzeja pedagoģiskajās nodarbībās. Projekta sagaidāmie rezultāti:  Paplašināts muzeja tematiskais piedāvājums;  Izveidota sēņu mulāžu kolekcija un nodrošināta tās pieejamība sabiedrībai;  Veicināta interese un zināšanas sabiedrībā par Latvijas sēnēm, to daudzveidību. Ņemot vērā, ka muzeja galvenā mērķauditorija ir skolēni, Botānikas ekspozīcija būs pieprasīta mācību stundās apgūstamās vielas vizualizācija labākai izpratnes veidošanai. Tā ļaus atpazīt konkrētas sugas dodoties dabā, kā arī veidos bērnos un jauniešos labāku izpratni par dabā notiekošajiem procesiem, likumsakarībām un sekmēs saudzīgas attieksmes pret vidi veidošanos. Vienlaikus tā ir iespēja pieaugušajiem muzeja apmeklētājiem atgādināt par likumsakarībām dabā no praktiskās dabas bagātību izmantošanas pieredzes viedokļa un apzināties sakarības par mežistrādes seku atstāto iespaidu uz sēņošanas rezultātiem.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.12.2016
Īstenotājs Latvijas Dabas muzejs
Rīga, K. Barona 4, LV-1712
Projekta kopējās izmaksas 7 018.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 018.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 018.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.