• Sākums >
  • Nometne „Piedzīvojumu virpulī”

Nometne „Piedzīvojumu virpulī”

Reģ Nr. 1-08/11/2015

Projekta mērķis

Atbilstoši projekta mērķauditorijas specifikai, izglītot bērnus un jauniešus vides jautājumos, veicinot izpratni par procesiem dabā, popularizēt dabai draudzīgu dzīvesveidu, izpratni par cilvēku saimnieciskās darbības un vides mijiedarbību, motivēt jauniešus saudzēt dabu, veicināt vides izglītību un audzināšanu ilgtermiņā.

Projekta uzdevumi

Uzdevums: veicināt izpratni par dabas aizsardzību un tās saglabāšanu, parādīt, kā vienkāršā veidā ikviens nometnes dalībnieks var savā ikdienā būt atbildīgs un ar savu rīcību palīdzēt saudzēt dabas resursus.

Projekta rezultāti

1. Noorganizēta vides izglītības nometne „Piedzīvojumu virpulī” kopumā 120 bērniem un jauniešiem (4 x 5 dienas x 30 bērni) vecumā no 7-12 gadiem laikā no 13.-17.un 20.-24.jūlijam un 3.-7.un 10.-14.augustam. 2. Nodrošināts daudzveidīgs un kvalitatīvs nometnes saturs, izstrādāts un ieviests ar vides izglītības ekspertu līdzdalību. 3. Nometnes nodarbības veidotas uz atklājumiem un skolēnu līdzdarbošanos, izmantojot daudzveidīgas, interaktīvas, mērķauditorijai piemērotas metodes . 4. Veicināta nometnes dalībnieku izpratne par dabas aizsardzību un tās saglabāšanu un praksē parādīts, kā vienkāršā veidā ikviens nometnes dalībnieks var savā ikdienā būt atbildīgs un ar savu rīcību palīdzēt saudzēt dabas resursus. 5. Nometnes laikā būs izveidoti vairāki ilgtermiņa sadarbības modeļi starp dažādām institūcijām, kurus veiksmīgi varēs izmantot pēc projekta beigām ilgtermiņā 6. Izveidotas nometnes saniegumu grāmatiņas katram nometnes dalībniekam, kurās tiks fiksēti nometnes laikā paveiktie labie darbiņi un ieguvumi. Nometnes noslēgumā katrs dalībnieks saņem arī sertifikātu. 7. Nometnes aktivitātes vērstas uz mērķauditorijas izglītošanu audzināšanu ilgtermiņā.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 31.08.2015
Īstenotājs VALMIERAS SPORTA KLUBS
Valmiera, Rīgas iela 91, LV-4201
Projekta kopējās izmaksas 11 937.32 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 993.21 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.