Apceļosim savu novadu

Reģ Nr. 1-08/119/2015

Projekta mērķis

Rosināt Liepājas internātpamatskolas skolēnus iepazīt Liepājas apkārtnes vidi, dabas daudzveidību un radīt skolēnos interesi par vides sakopšanu, veicinot skolēnu veselības nostipināšanu.

Projekta uzdevumi

1. Sagatavot darba materiālus veiksmīgai nometnes norisei (darba lapas, informatīvus bukletus u.tml.) 2. Organizēt vides izglītības nometni Liepājas Internātpamatskolas skolēniem. 3. Sniegt skolēniem informāciju par Liepājas dabas ainavām, nepieciešamību tās saglabāt. 4. Izzināt apkārtējo vidi ar dažādu mācību aktivitāšu un spēļu veidiem. 5. Attīstīt prasmes pareizi šķirot atkritumus.

Projekta rezultāti

Tieši rezultāti: • Nometnē ir piedalījušies 30 Liepājas Internātpamatskolas 1. – 8. klašu skolēni, kuri: - Ir ieguvuši zināšanas par atkritumu šķirošanu, tās nozīmi; - Praktiski uzkopuši pludmali un pareizi šķirojuši atkritumus; - Ir ieguvuši zināšanas par dabas ainavām, to aizsardzības nepieciešamību; - Attīstot sociālās prasmes, prot sadarboties un strādāt grupās. • Izveidots video „Apceļosim savu novadu” • Izveidota fotokolāža.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 12.06.2015
Īstenotājs Liepājas internātpamatskola
Liepāja, Krūmu iela 65, LV-3405
Projekta kopējās izmaksas 2 745.18 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 947.98 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.