Daba mūs vieno!

Reģ Nr. 1-08/118/2015

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir organizēt dienas nometni Saldus un Saldus novada 10-11 gadus veciem skolēniem, piedāvājot saturiski daudzveidīgu un drošu laika pavadīšanas iespēju vasaras periodā pieredzējušu pedagogu vadībā, sasniedzot nometnes programmas satura vides komponentes īpatsvaru vismaz 60% apmērā.

Projekta uzdevumi

1) Sekmēt vides apziņas veidošanos 10-11 gadus veciem skolēniem – potenciālajiem Saldus 1.vidusskolas audzēkņiem, iepazīstinot ar nozīmīgiem dabas objektiem skolas tuvākā un tālākā apkārtnē; 2) Audzināt izpratni un aktīvu attieksmi par vides saudzēšanu un dabas vērtību saglabāšanu; 3) Veicināt dabai draudzīgu rīcību, iesaistot nometnes dalībniekus atkritumu šķirošanā; 4) Organizēt nometnes dalībnieku saturīgu laika pavadīšanu, ar daudzveidīgu aktivitāšu palīdzību veicinot pētniecisko prasmju, sadarbības, radošuma u.c. nozīmīgu sociālo prasmju attīstību.

Projekta rezultāti

1) 26 nometnes dalībnieki 5 dienas piedalījušies daudzveidīgās izglītojošās, attīstošās un audzinošās aktivitātēs; 2) Sasniegts vides komponentes īpatsvars 60% no kopējā nometnes nodarbību apjoma.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 15.06.2015
Īstenotājs Saldus 1. vidusskola
Saldus, Kuldīgas iela 3, LV-3801
Projekta kopējās izmaksas 1 826.34 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 375.29 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.