• Sākums >
  • Vides nometnes organizēšana Krimuldas novada skolu bērniem

Vides nometnes organizēšana Krimuldas novada skolu bērniem

Reģ Nr. 1-08/116/2015

Projekta mērķis

Krimuldas vidusskolas iesniegtā projekta pieteikuma „Vides nometnes organizēšana Krimuldas novada skolu bērniem” mērķis nodrošināt un piedāvāt nometnes dalībniekiem saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, veicināt izpratni par dabā notiekošajiem procesiem, satuvināt novada skolu bērnus un iepazīstināt ar kultūrvēsturisko mantojumu, un novada dabas bagātībām, tādā veidā sekmējot bērnu vispusīgo attīstību, gūstot jaunas zināšanas par vidi un vides aizsardzību. Projekta mērķis veicināt skolas vecuma bērnu vides izglītību un audzināšanu, tādā veidā sekmēt bērnu vispusīgo attīstību, gūstot jaunas zināšanas par vidi un vides aizsardzību. Mēs katrs savā dzīvē atveram ļoti daudz dažādu durvju, atklājot vēl neapzinātus plašumus savā domāšanā vai rīcībā, tai pašā laikā pilnveidojoties un piepildot sevi ar īpašiem dārgumiem – jaunām zināšanām, prasmēm un atziņām. Projekta ietvaros realizētā nometne – bērniem būs durvis uz jaunu dārgumu atklāšanu. Tā būs iespēja iegūt jaunus draugus, iespēja sajust dabas patieso vērtību, kā arī iespēja pilnveidot jau esošās prasmes un iemaņas vai apgūt jaunas lietas par tiem dabas brīnumiem, kas mums ir tepat blakus. Bērniem tiks piedāvāta iespēja nokļūt citā vidē un pasaulē, paskatīties uz mežu, pļavu, putniem citām acīm, ieraudzīt vēl neieraudzīto un skaisto mums apkārt. Lai veiksmīgi realizētu izvirzīto mērķi, tiks organizēta triju dienu slēgta tipa dienas nometne Krimuldas novada skolu 1.- 6.klašu skolēniem. Projekta īstenošanas laiks tiek plānots no 15.-17.jūnijam. Nometnes ietvaros, bērniem tiks piedāvāta iespēja triju dienu garumā apceļot skaistākās novada vietas divu dienu garumā Lēdurgā – Lēdurgas Dendroloģiskā parka teritorijā, vienu dienu teiksmainajā un dabas brīnumiem bagātajā Turaidā, bijušās Turaidas pamatskolas apkārtnē, kā arī nometnes dalībniekiem būs pārgājiens uz naturālo saimniecību “Cēsnieki”. Daudziem no mums, kas nometnēs jau bijuši, tās ir atmiņas par īpašo piedzīvojumu un pārdzīvojumu, notikumu virpuli kopā ar jaunajiem draugiem. Vēlamies, lai patiesās emocijas un piedzīvojumus triju dienu garumā izbauda un izdzīvo arī mūsu Krimuldas novada skolu bērni.

Projekta uzdevumi

Projekta ietvaros nometnes vadītāja sadarbībā ar nometnes pedagogiem izstrādāja katras dienas programmu, kurā tika iekļauti dabas aizsardzības jautājumi, izglītojošie jautājumi, kā arī interaktīvas spēles. Projektā iesaistās abu novada skolu skolēni un to pedagogi, kuriem uzdevums aprīlī un maijā atlasīt kopumā 30 nometnes dalībniekus – novada skolu 1.- 6.klašu skolēnus. Nometnes dalībnieki tiks atlasīti katras skolas rīkoto radošo konkursu ietvaros, jāpiemin, ka nometnē tiks arī iesaistīti bērni ar īpašām vajadzībām, jo Krimuldas vidusskola praktizē apmācību programmu bērniem ar īpašām vajadzībām. Šī būs jauka iespēja dažādiem bērniem, gan vecuma, gan garīgās attīstības ziņā saliedēties nometnes atmosfērā un piedāvātajās aktivitātēs. Nometnes pirmās dienas rīts – 15.06.2015. Lēdurgā aizsāksies ar iepazīšanos, kuras pamatā tiks izmantotas divas spēles; došanās uz Dendroloģisko parku, kur nometnes dalībniekiem tiks piedāvāti dažādi uzdevumi, izglītošanās un parka apskate, koku atpazīšanas aktivitātes (iepazīstināt bērnus ar koku daudzveidību un tos atpazīt, it īpaši tos, kuri ir reti sastopami un aizsargājami), pētījums “dzīvība nokaltušā kokā, akmeņu pētīšana”. Nometnes otrajā dienā – 16.06.2015. Lēdurgā nometnes dalībniekiem būs iespēja piedalīties vairākos pētījumos “Atklājumi dīķmalā”; “Varžu kājas – krējuma kūlējas”. Pēcpusdiena tiks veltīta pļavas ekosistēmas un kukaiņu pasaules pētīšanai – tā ietvaros nodarbības “Kukaiņu medības”, ”Zirneklis audējs”. Problēma varētu būt nepiemēroti laikapstākļi, kas ierobežotu nometnes dalībnieku atrašanos svaigā gaisā, bet programma ir tā veidota, lai to nepieciešamības gadījumā varētu īstenot netālu esošajās Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas telpās. Nometnes trešās dienas – 17.06.2015. aktivitātes norisināsies bijušās Turaidas pamatskolas apkārtnē, kur rīts aizsāksies ar pētniecisko darbu “Meža ekosistēmas pētīšanu”. Pusdienlaikā nometnes dalībnieki dosies pārgājienā uz naturālo saimniecību “Cēsnieki”, kur nometnes dalībniekiem sniegs priekšstatu par dzīvnieku valsts daudzveidību un to iedalījumu mājdzīvniekos un savvaļas dzīvniekos; veidot izpratni par mājdzīvnieku nozīmi cilvēka dzīvē; iepazīstināt skolēnus ar izplatītākajiem mājdzīvniekiem. Pārgājiena laikā skolēnu uzmanība tiks pievērsta mežam kā ekosistēmai, atsevišķiem meža objektiem (augiem un dzīvniekiem), meža aizsardzībai, kā arī meža nozīmei cilvēka dzīvē. Dienas noslēgumā skolēni un skolotāji dalīsies iespaidos, atklājumos, sajūtās par pavadīto laku nometnē. Katrs skolēns saņems diplomu par piedalīšanos vides pētniecībā. Nometnes vadītāji strādā ne tikai pie vides nometnes programmas izveides, bet arī paralēli tiek kārtota visa nepieciešamā dokumentācija, kas nepieciešama atbilstoši likumdošanai, lai bērni varētu nometnē piedalīties, proti, nometnes darbības mērķi, uzdevumi, mērķgrupas izklāsts, darbības plāns, izstrādāti nometnes iekšējās kārtības noteikumi (pielikums Nr.7), sagatavots līgumprojekts vecākiem par viņu bērna dalību nometnē (pielikums Nr.8), anketa vecākiem (pielikums Nr.5), lai labāk izprastu katra bērna ne tikai rakstura īpašības, bet, piemēram, vai bērns ir alerģisks un pret ko, vai bērns ir veģetārietis u.tt. Kā rezultātā daudz vieglāk nometnes organizatoriem būs tālāk komunicēt ar personālu, kas piedāvās ēdināšanas pakalpojumus. Nometnes dalībnieku ēdināšanu uzņemsies uzņēmums SIA “Arturs IN”, kas ir atpazīsatams un kvalitatīvs ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ne tikai Krimuldas novadā.

Projekta rezultāti

Katras dienas nometnes programmās ietvertās aktivitātes tika veidotas tā, lai tās būtu saprotamas un pa spēkam katram nometnes dalībniekam. Padomāts ir gan par izglītojošām stundām, gan interaktīvām spēlēm, gan pētniecisks darbs grupās, gan katra individuālo zināšanu izmantošana, iespēja izpausties Viens no izmērāmiem rezultātiem būs skolu atlasīti 30 nometnes dalībnieki – 1.-6.klašu skolēni. Objektīvi pārbaudīt varēs visu nepieciešamo dokumentāciju, kas nepieciešama, lai bērni bez vecākiem varētu piedalīties slēgta tipa dienas nometnē, kā arī to, ka vides nometne notiks jebkuros laika apstākļos, jo nometnes organizēšanas procesā piedalās profesionāli nometnes vadītāji un visu novada skolu kompetentākie pedagogi vides nozarē. Trešā nometnes dienā arī nometnes dalībnieki dalīsies iespaidos, kas patika, kas ne tik ļoti, ko jaunu apguva vai redzēja, dalībniekiem tiks piedāvāts aizpildīt anketu un tiks izsniegts diploms par dalību nometnē. Nometnes laikā pētījumos iegūtā informācija tiks izmantota novada skolās kā papildus materiāli dabas zinību un bioloģijas stundās.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 17.06.2015
Īstenotājs Krimuldas vidusskola
Krimuldas pagasts, ragana, skolas iela 11, LV-2144
Projekta kopējās izmaksas 1 800.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 350.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.