Dzīvosim zaļi

Reģ Nr. 1-08/112/2015

Projekta mērķis

Veidot izpratni par vidi un dabu, tās problēmām un motivēt aktīvai darbībai vides aizsardzībā.

Projekta uzdevumi

 Izpētīt apkārtējo vidi- dabas ekosistēmas, saimniekošanas veidus;  Secināt, kādas ir problēmas un kā tās var risināt;  Mācīt dabas materiālu izmatošanu estētiskas vides veidošanā

Projekta rezultāti

Zina, kādas ekosistēmas sastopamas apkārtējā vidē. Pazīst apkārtnē esošos aizsargājamos augus. Sastāda aizsargājamo augu sarakstu ar fotogrāfijām. Definēt vides problēmas un atrast tām risinājumu. Veidot izstādi „Dabas materiāli radošajos darbos”. Izstādes tēma: „Uz zaļa zara!”

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 12.06.2015
Īstenotājs Saulrozītes
Sīļukalna pagasts, latgales iela 2,
Projekta kopējās izmaksas 2 812.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 109.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.