• Sākums >
  • Lielupes ekspluatācijas(apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde Babītes novadā

Lielupes ekspluatācijas(apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde Babītes novadā

Reģ Nr. 1-08/110/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Projekta īstermiņa mērķis saglabāt, labiekārtot un uzturēt ūdens objektu izmantošanas principus, nodrošināt racionālu ūdens un bioloģisko resursu izmantošanu un aizsardzību, ievērojot tā ekoloģisko stāvokli un krastmalas aizsardzības prasības. Apzināt un sagatavot kartogrāfisko materiālu, atspoguļota aktuālā informācija par teritorijas pašreizējo un atļauto izmantošanu, dabai nozīmīgām teritorijām, kultūrvēsturiskiem objektiem, degradētām teritorijām, krastu tipiem, publiski pieejamām krastmalām un citiem ekspluatācijā nozīmīgiem aspektiem Ilgtermiņa: Projekta Ilgtermiņa mērķis ir nepasliktināt un uzlabotu ūdens kvalitāti Lielupē.

Projekta uzdevumi

1.Sagatavota tehniskā specifikācija “ Lielupes ekspluatācijas(apsaimniekošana) noteikumu izstrāde Babītes novadā”; 2. Cenu aptauja, lai noskaidrotu pakalpojumu sniedzēju “Lielupes ekspluatācijas(apsaimniekošana) noteikumu izstrāde Babītes novadā”; 3.Pakalpojuma sniedzējs izstrādā Lielupes ekspluatācijas(apsaimniekošana) noteikum, atbilstoši pašvaldības izstrādātajai tehniskajai specifikācijai.

Projekta rezultāti

Izstrādātie Lielupes ekspluatācijas(apsaimniekošana) noteikumi tiks izmantoti un ieviesti dabā. Izmantošanas termiņš, plānots 10 gadi. Ilgtermiņā paredzams, ka šo noteikumu termiņa beigās tiks izstrādāti jauni un aktuāli noteikumi. Par noteikumu ieviešanu un iedzīvināšanu būs atbildīga Babītes novada pašvaldība, pašvaldībai ir gan nepieciešamie cilvēk resursi, gan finansiālie resursi, ja radīsies nepieciešamība.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 25.04.2019
Īstenotājs Babītes novada pašvaldība
Piņķi, Centra iela 4, LV-2107
Projekta kopējās izmaksas 9 225.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 225.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.