• Sākums >
  • Latgales ūdens bagātību mantojuma aizsardzība un saglabāšana

Latgales ūdens bagātību mantojuma aizsardzība un saglabāšana

Reģ Nr. 1-08/10/2015

Projekta mērķis

Nometnes dalībnieku izpratnes veidošana par iekšējo ūdeņu zivju resursu aizsardzības, saglabāšanas un uzraudzības nozīmi, saglabājot un aizsargājot ūdens resursus. Veicināt un attīstīt videi draudzīgu makšķerēšanu, popularizējot makšķerēšanas kultūru un ētiku.

Projekta uzdevumi

1. Nometnes dalībnieku interaktīva konkursa organizēšana par tēmu „Latvijas iekšējo ūdens resursu un zivju resursu daudzveidība”. 2. Bicānu un Jašas ezeru ekosistēmu izpēte, rezultātu apkopojums, izvērtējums. 3. Veidot „ūdens lasīšanas” iemaņas. 4. Noskaidrot Bicānu un Jašas ezeru zivju resursu dabiskās dzīves vides kvalitātes faktorus. 5. Bicānu un Jašas ezeru ūdens kvalitātes noteikšana. 6. Organizēt tikšanos- diskusiju ar vides inspektoru. 7. Organizēt ekskursiju uz zivju mazuļu audzētavu „Tome” Ķegumā. 8. Organizēt ekskursiju uz zivju pārstrādes uzņēmumu „Kaija” Rīgā. 9. Veidot praktiskas makšķerēšanas iemaņas. 10. Organizēt tikšanos ar populāru cilvēku sabiedrībā par vides aizsardzības jautājumiem. 11. Apkopot nometnes darba rezultātus, secinājumus, priekšlikumus.

Projekta rezultāti

1. Nometnes dalībnieku atlase pēc konkursa rezultātiem. 2. Bicānu un Jašas ezeru ūdens un krasta faunas daudzveidības apkopojums. 3. Bicānu un Jašas ezeru ūdens un krasta floras daudzveidības apkopojums. 4. Bicānu un Jašas ezeru fito un zoo planktona izpēte un apkopojums. 5. Nometnes dalībnieki pēc Bicānu ezera, Jašas ezera ekosistēmas floras, faunas, zoo un fito planktona rādītājiem prot noteikt zivju resursu daudzveidību un dzīves vides kvalitāti. 6. Ūdens kvalitātes laboratoriskie un nometnes dalībnieku veiktie pētījumu rezultāti, secinājumi. 7. Organizēta tikšanās –diskusija ar vides inspektoru par tēmu „Problēmas un to risinājumi ūdens un zivju resursu aizsargāšanā un saglabāšanā”. 8. Apmeklēta zivju audzētava un sniegts priekšstats par zivju resursu mākslīgās pavairošanas nepieciešamību. 9. Organizēta ekskursija uz zivju pārstrādes uzņēmumu. 10. Teorētisko un praktisko „jaunā makšķernieka” prasmju demonstrēšana. 11. Diskusija ar profesionālu un pazīstamu cilvēku sabiedrībā par Latvijas ūdens un zivju resursu saglabāšanas un aizsardzības nepieciešamību. 12. Izveidots informējošs plakāts par izpētīto ezeru resursu aizsardzību. 13.Nometnes izvērtējums. 14. Projekta administrēšana.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 31.07.2015
Īstenotājs Sofija
Siljāņi, Miera iela 22, LV-5330
Projekta kopējās izmaksas 6 686.79 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 941.34 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.