• Sākums >
  • Bīstamo atkritumu operatīvās uzraudzības sistēmas izveide

Bīstamo atkritumu operatīvās uzraudzības sistēmas izveide

Reģ Nr. 1-08/10/2011

Projekta mērķis

Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas atbilstības novērtēšana un uzraudzība

Projekta uzdevumi

Darba uzdevums: Izstrādāt atļauju reģistru darbībām ar bīstamajiem atkritumiem, papildinot to ar atbalsta reģistriem par kontroles un sūdzību izskatīšanas rezultātiem, pārrobežu sūtījumu informāciju un operatoru sniegto informāciju, kā arī nepieciešamais nodrošinājums sistēmas veiksmīgam darbam. Veicamās aktivitātes: - nodrošināt informāciju par atļauju izsniegšanu atbilstoši MK noteikumi „Kārtība, kādā izsniedz un anulē atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas vai uzglabāšanas atļaujas” (VSS-236); - reģistra izveidošana par kontroles un sūdzību izskatīšanas rezultātiem - reģistra izveidošana par saskaņotajiem pārrobežu sūtījumiem - materiāltehniskais nodrošinājums sistēmas darbībai

Projekta rezultāti

Valsts vides dienesta darbība un pieņemtie lēmumi bīstamo atkritumu apsaimniekošanas jomā, t.sk., avārijas situācijās, nelegālo darbību gadījumos ar bīstamajiem atkritumiem tiks risināti ātri un efektīvi, sasniedzot mērķi – nodrošināt atbilstošu bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un tās uzraudzību.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.12.2011
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 13 659.57 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 13 659.57 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 13 659.57 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.