• Sākums >
  • Cikla “Es.Mēs.Dabā un pasaulē” bērnu nometne “Zaļā pēda”

Cikla “Es.Mēs.Dabā un pasaulē” bērnu nometne “Zaļā pēda”

Reģ Nr. 1-08/109/2015

Projekta mērķis

1.Īstenot cikla Es.Mēs.Dabā un pasaulē bērnu nometni Zaļā pēda jaunākā skolas vecuma bērniem, aktualizējot Latvijas dabas bioloģisko daudzveidību kontekstā ar ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu. 2.Veicināt jaunākā skolas vecuma bērnu pieredzi dabas, sabiedrības procesu un likumsakarību izzināšanā balstītu rīcības kompetenci, kritisko domāšanu un savas nostājas formulēšanu. 3.Organizējot nometni, aktualizēt atbildīga dzīvesveida pamatnostādnes videi draudzīgu rīcības paradumu stiprināšanai. 4. Pilnveidot skolēnu talantus vides, zinātnes un sabiedrības izpētes kontekstā. 5. Nodrošināt skolēnu aktīvu, intelektuālās darbībās balstītu atpūtu draudzīgā un drošā vidē, lietderīgi pavadot laiku ar saviem vienaudžiem un pedagogiem.

Projekta uzdevumi

Lai veicinātu 40 Liepājas pilsētas jaunākā skolas vecuma bērnu uz nākotni orientētus paradumus, pārliecību un pamatnostādnes dabas resursu ilgspējīgā izmantošanā, projektā – bērnu dienas nometnē Zaļā pēda paredzēti sekojoši uzdevumi: 1.Iepazīstināt jaunākā skolas vecuma bērnus ar dabas bioloģisko daudzveidību un vides aizsardzības problemātiku iespējami dažādos vides objektos - Liepājas pilsētā, Liepājas ezerā, ezera austrumu piekrastes pļavās, Papes dabas parkā, Durbes ezerā, Baltijas jūrā un Tērvetes dabas parkā , tādējādi paplašinot viņu redzesloku; 2.Piedāvāt reālos dabas procesos un pētniecībā balstītas izzinoša rakstura aktivitātes savu spēju un vēlamās rīcības identificēšanai dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas kontekstā – prast pašam atbildīgi par savu rīcību pieņemt lēmumus; 3.Veidot jaunākā skolas vecuma bērnos faktos, zināšanās un pieredzē balstītu attieksmi pret dabas vērtībām- es zinu kāpēc tas ir svarīgi!; 4.Apskates objektu apmeklējumu laikā rast iespēju bērniem tikties ar vides pētniecības, apsaimniekošanas lietpratējiem, tādējādi gūstot informāciju un viedokļus no pirmavotiem, atbildīgu attieksmju veidošanas nolūkā – kompetentas personības paraugs; 5.Mudināt iedzīvināt jaunākā skolas vecuma bērnu ikdienā un ģimenēs pret vidi atbildīgas rīcības paradumus – bērns kā mentors; 6.Rosināt attīstīt ar atbildīgu dzīvesveida tematiku saistītu bērnu radošo pašizpausmi kultūras, zinātnes un mākslas jomās; 7. Uzdevumus iespēju robežās veikt tikai āra nodarbībās – mēs arī esam daba! 8.Veicamās aktivitātes sasaistīt ar reāliem procesiem un to izzināšanu – darām tikai īstas lietas; 9.Īstenot daudzpusīgas satura integrētas -sports un mākslinieciskās jaunrades aktīvās atpūtas nodarbības

Projekta rezultāti

Cikla Es.Mēs.Dabā un pasaulē bērnu nometne Zaļā pēda tiks sasniegti šādi rezultatīvie rādītāji: 1.atvērta tipa dienas bērnu nometnē būs piedalījušies 40 Liepājas pilsētas jaunākā skolas vecuma bērni, tostarp 4-6 bērni ar speciālām vajadzībām; 2.visi nometnes dalībnieki būs palielinājuši kompetences atpazīt, raksturot un salīdzināt apmeklētajos biotopos sastopamās augu un dzīvnieku sugas; 3. nometnes dalībnieki, pārņemot arī nodarbību vadītāju personību paraugus, būs vairojuši videi draudzīgu, atbildīgu paradumu rīcības kompetences, Liepājas pilsētā, Liepājas ezerā, ezera austrumu piekrastes pļavās, Papes dabas parkā, Durbes ezerā, Baltijas jūras piekrastē, Tērvetes dabas parkā, kā arī vēja enerģijas, elektroenerģijas taupīgas izmantošanas un atkritumu pareizas apsaimniekošanas jomā un apliecinās tās spējot nokārtot pārbaudes darbu vai arī veidojot refleksiju par novadīto nodarbību tematiku; 4.apkopojot novadīto nodarbību materiālus tiks izveidots digitāls mācību līdzeklis jaunākā skolas vecuma bērniem- “Zaļā pēda-1”

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 22.06.2015
Īstenotājs Liepājas 15. vidusskolas atbalsta biedrība
Liepāja, O. Kalpaka iela 96, LV-3405
Projekta kopējās izmaksas 4 379.44 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 534.20 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 534.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.