• Sākums >
  • Bērnu un jauniešu nometne – simulācijas spēle “Mēs no nākotnes”

Bērnu un jauniešu nometne – simulācijas spēle “Mēs no nākotnes”

Reģ Nr. 1-08/108/2015

Projekta mērķis

1.Īstenot bērnu un jauniešu nometni - simulāciju spēli “Mēs no nākotnes” 11- 16 gadīgiem skolas vecuma bērniem un jauniešiem, aktualizējot Latvijas dabā pašreiz sastopamo bioloģisko daudzveidību kontekstā ar ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu, kā arī tās neveiksmīgas īstenošanas iespējamajām negatīvajām sekām un vēlamajiem pasākumiem risku novēršanai/mazināšanai. 2.Veicināt 11- 16 gadīgu skolas vecuma bērnu un jauniešu kritisko domāšanu, problēmsituāciju risināšanas pieredzi, nostājas formulēšanu simulācijas spēles ietvaros. 3.Radīt nometnes dalībniekiem pēc iespējas reālistiskāku izjūtu “Jūs esiet atceļojuši no nākotnes - 2050.gada atpakaļ uz paradīzi, kuru Jums reiz bija iespēja nesabojāt, bet tagad to ir vienīgā iespēja labot”, tādējādi rodot dalībnieku emocionālu līdzpārdzīvojumu, kas rezumēsies simulētā, tomēr reālā pieredzē ar visām izrietošajām konsekvencēm. 4. Nodarbību ietvaros radīt nometnes dalībniekiem priekšstatu, sniegt zināšanas, veidot mācīšanās situācijas par pašreizējo vides stāvokli- projicēt vides situāciju 2050.gadā pamatojoties uz pastāvošajām procesu attīstības tendencēm - daudzveidīgās mācīšanās situācijās rast risinājumus, izstrādāt dzīves modeļu, paradumu priekšlikumus, pasākumus nākotnes draudu novēršanai. 5. Rosināt bērnus un jauniešus rīcībai - ieviest, īstenot, izplatīt simulācijā iegūto pieredzi pēc nometnes beigšanās ar ziņu: “Mēs paliekam šeit un tagad!” 6. Lai paspilgtinātu kontrastu, nometnes dalībniekiem dzīves situācijas pieredzes gūšanai veidot ārpus ierastās pilsētvides- lauku teritorijā, mežā, pļavā u.c. 7. Izveidot nometnes dalībniekos pamatu ilgtspējīgas izmantošanas kompetenču pilnveidošanai. 8. Apkopojot nometnes materiālus izveidot digitālu mācību līdzekli ilgtspējīgas izmantošanas kompetenču aktualizēšanai “Mēs no nākotnes”.

Projekta uzdevumi

1.Nometnes pirmajā darbības vakarā izveidot dalībniekos pārliecinošu ilūziju, ka viņi nometnes norises vietā un laikā ir ieradušies no nākotnes - 2050.gada; 2.Novadīt nometnes pirmajā vakarā uz faktiem, pieņēmumiem, to projekcijām balstītu, emocijas raisošu nākotnes simulāciju par vides un sociālo situāciju laikā no kura jaunieši ir atceļojuši - 2050.gadā – “Laika mašīnā zaudēto atmiņu atiestatīšana” 3.Istenot četras tematiskā nometnes dienas – “Zeme”, “Ūdens”, “Uguns”, “Gaiss”-“Četri Pamatelementi” ārpus jauniešiem pierastās pilsētvides; 3.Kārtējās tematiskās nometnes dienas - „Pamatelementa” nodarbību ietvaros (šādā secībā): a) rast iespēju dalībniekiem izzināt katra “Pamatelementa” izpausmes, nozīmi vidē, tā pašreizējo ekoloģisko situāciju reālos dabas procesos un pētniecībā balstītās izzinoša rakstura aktivitātēs dabas objektu apmeklējumu ietvaros; b) projicēt procesu attīstību laikā līdz 2050. gadam; c) izkopt zināšanas, prasmes, radīt idejas, piedāvāt rīcības modeļus u.c. negatīvā rezultāta novēršanai/mazināšanai; d) vakara, nakts nodarbībās/aktivitātēs misticisma gaisotnē sniegt futuroloģiska satura ainas par tēmām: "Ekoloģija 2050", "Zemes veidošanās", “Operācija”Nakts atbrīvošana”, "Ūdens faili", “Uguns loks”, hipiju ballīte ”Flower power”; 4.Radīt nometnes dalībniekos paliekošas emocijas ilgtsspējīgas attīstības kompetenču aktualizēšanas nolūkā 5.Realizēt nometni, kā neaizmirstamu piedzīvojumu, kurā integrētas ilgtsspējīgas attīstības tēmas.

Projekta rezultāti

Bērnu un jauniešu nometnē – simulācijas spēlē “Mēs no nākotnes” tiks sasniegti šādi rezultatīvie rādītāji: 1.atvērta tipa diennakts bērnu un jauniešu nometnē būs piedalījušies 40 dalībnieki, tostarp 4-6 bērni ar speciālām vajadzībām; 2. nometnes dalībniekiem ir realizēta simulācijas spēle “Mēs no nākotnes” par “Četriem Pamatelementiem” – “Gaiss”, “Ūdens”, “Zeme”, “Uguns”, kas tiks atspoguļota vizuālos materiālos- foto, video. 3. 40 nometnes dalībnieki būs kāpinājuši savas kompetences ilgtspējīgas attīstības kontekstā un to atspoguļos materiālā “Virtuālā dienasgrāmata”.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 18.06.2015
Īstenotājs Liepājas 15. vidusskolas atbalsta biedrība
Liepāja, O. Kalpaka iela 96, LV-3405
Projekta kopējās izmaksas 5 934.34 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 184.60 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.