Gaujas krasta daļas Valmieras pilsētā sakopšana, labiekārtošana un jaunas infrastruktūras izveide vides pieejamības nodrošināšanai

Reģ Nr. 1-08/107/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: sakopt intensīvi izmantotu Gaujas upes labā krasta teritorijas daļu, kas ietilpst Atpūtas parkā, ievērojot universālā dizaina principus izveidot organizētu rekreācijas vietu Gaujas upes krastā, tādējādi to padarot pieejamu dažādām cilvēku grupām un dažādojot rekreācijas iespējas Valmierā. Ilgtermiņa: veicināt dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību, izveidot infrastruktūru vides pieejamībai pie publiskajiem ūdeņiem, veidot rekreācijas iespējas pilsētas iedzīvotājiem

Projekta uzdevumi

1. Projektējamās teritorijas ģeotehniskās izpētes veikšana un izpētes darbu pārskata sagatavošana būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes vajadzībām 2. Būvniecības ieceres "Gaujas krasta daļas Valmieras pilsētā sakopšana, labiekārtošana un jaunas infrastruktūras izveide vides pieejamības nodrošināšanai" dokumentācijas izstrāde 3. Teritorijas sakopšana un apauguma (krūmu) noņemšana, t.sk. zaru šķeldošana, 2,6 ha lielā platībā, daļā no zemes vienības “Atpūtas parks”, Valmierā, ar kadastra apzīmējumu 96010100207 (īpašnieks: Valmieras pilsētas pašvaldība) 4. Gaujas krasta daļas labiekārtojuma un jaunas infrastruktūras izbūve daļā (~0,2 ha) no zemes vienības “Atpūtas parks”, Valmierā, ar kadastra apzīmējumu 96010100207 (īpašnieks: Valmieras pilsētas pašvaldība) 5. Autoruzraudzība 6. Būvuzraudzība

Projekta rezultāti

Veikti ģeoloģiskie urbumi grunts ģeotehnisko apstākļu noteikšanai, sagatavots ģeotehniskās izpētes darbu pārskats labiekārtojuma projektēšanas vajadzībām Atbilstoši normatīvo aktu prasībām izstrādāta un Valmieras pilsētas Būvvaldē akceptēta būvniecības ieceres dokumentācija (būvprojekts) Attīrīts un sakopts Gaujas labā krasta posms, 2,6 ha platībā, daļā no zemes vienības “Atpūtas parks”, Valmierā, ar kadastra apzīmējumu 96010100207 (īpašnieks: Valmieras pilsētas pašvaldība) Atbilstoši universālā dizaina principiem labiekārtota teritorija pie Gaujas - izveidots 3,5 m plats blietētas grants seguma ceļš 145 m garumā (ar margu)- savienojošais posms no esošā asfaltētā celiņa līdz projektētai koka terasei/skatu platformai (~65 m2) pie Gaujas; uz koka terases/skatu platformas integrēti sauļošanās zviļņi, ierīkoti soliņi; projektējamā teritorijā ierīkotas atkritumu urnas (tiks sīkāk precizēts būvprojektā) Tiek nodrošināta autoruzraudzība – kontrole, ko būvprojekta izstrādātājs veic pēc projektēšanas darbu pabeigšanas līdz būves nodošanai ekspluatācijā, lai nodrošinātu būves realizāciju atbilstoši akceptētajai būvniecības ieceres dokumentācijai (būvprojektam) Tiek nodrošināta būvuzraudzība projekta īstenošanas laikā, būvniecības iecere tiek īstenota atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētās būvniecības ieceres dokumentācijas (būvprojekta)

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 30.04.2019
Īstenotājs Valmieras pilsētas pašvaldība
Valmiera, Lāčplēša iela 2, LV-4201
Projekta kopējās izmaksas 56 380.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 49 624.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 39 466.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.