• Sākums >
  • Grīnvaltu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve

Grīnvaltu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve

Reģ Nr. 1-08/105/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Samazināt ciema kanalizācijas notekūdeņu piesārņojumu Baltijas jūras kāpu zonā, tādejādi mazinot cilvēku radīto atropogēno slodzi kāpu zonā un uzlabojot dzīves apstākļus ciema iedzīvotājiem Ilgtermiņa: Pilnībā sakārtot Grīnvaltu ciema notekūdeņu kanalizācijas sistēmu, radot veiksmīgus priekšnosacījumus dotajā apdzīvotajā vietā "dabas kapitāla pārvaldībai", kas minēts kā sasniedzamais mērķis ”Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam”, kā arī īstenot plānošanas dokumentā “Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programma 2015.-2020.gadam” noteiktos attīstības virzienus sadaļā “Vide un klimata pārmaiņas”.

Projekta uzdevumi

1. Projekta ietvaros tiek izstrādāts tehniskais projekts “Grīnvaltu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve” atbilstoši LR normatīvajiem aktiem. 2. Projekta ietvaros tiek sagatavota topogrāfija teritorijai, kurā tiks veikti būvdarbi. 3.Projekta ietvaros tiek izbūvētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu vismaz 18m3/dn.

Projekta rezultāti

Pēc projekta pabeigšanas izbūvētās Grīnvaltu ciema notekūdeņu attīrišanas iekārtas apsaimniekos Nīcas novada pašvaldības komunālā pārvaldes. Attīrīšanas iekārtu uzturēšana tiks finansēta no pašvaldības budžeta, kurš gūst ienākumus arī no iedzīvotāju maksājumiem par pašvaldības ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Ūdenssaimniecības pakalpojumi tiek iekļauti ūdens un kanalizācijas izmantošanas tarifos iedzīvotājiem. Pašvaldības budžetā katru gadu tiek paredzēti līdzekļi ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 02.04.2019
Īstenotājs Nīcas novada dome
Nīca, Bārtas iela 6, LV-3473
Projekta kopējās izmaksas 74 679.48 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 50 000.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.