• Sākums >
  • Es savam zaļajam novadam...

Es savam zaļajam novadam...

Reģ Nr. 1-08/105/2015

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir bērnu vides izglītības līmeņa un apziņas par saudzīgu zemes resursu izmantošanu paaugstināšana, aktualizējot tādus jautājumus kā atkritumu šķirošana, ūdens resursu racionāla izmantošana, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, gaisa piesārņojuma ierobežošanas pasākumi, tā veicināto klimata pārmaiņu seku mazināšana, EKO produkcijas kvalitātes nepieciešamība, vienlaicīgi apgūstot arī reālas prasmes vides aizsardzības jomā un aktīvi atpūšoties dabā.

Projekta uzdevumi

Galvenie projekta ietvaros veicamie uzdevumi: 1. Praktiskā nodarbība „Mana EKO pēdas mērīšana”, kuras ietvaros tiks mērīti radītie CO2 izmeši 2. Ūdens dienas laikā ūdens laboratorijas organizēšana, kuras laikā tiks organizēti eksperimenti, lai noteiktu ūdens kvalitāti tuvākajā apkārtnē 3. Ekskursija uz Tērveti, kuras laikā tiks apskatīts dabas parks un skolēni iepazīsies ar dabas parka nozīmi vides bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā 4. Gaisa dienas organizēšana, kuras laikā tiks mērīta autotransporta ietekme uz gaisa kvalitāti novadā 5. Ekskursija uz Siguldu, kuras laikā skolēni tiks iepazīstināti ar dabas vērtībām 6. Meža dienas organizēšana, kuras laikā skolēni tiks iepazīstināti ar dažādajām mežā esošajām augu sugām un to lomu meža ekosistēmā 7. Ekskursija uz Salacgrīvu, kuras laikā skolēni iepazīsties ar putnu sugām un uzskaitīs zivju mazuļus Salacā 8. Atkritumu dienas organizēšana, kuras laikā skolēni lekciju veidā tiks iepazīstināti gan ar atkritumu šķirošanas nepieciešamību, gan ar veselīga uztura nepieciešamību 9. Aktīvās atpūtas un piedzīvojumu dienas organizēšana kā nometnes noslēguma pasākums, kura laikā skolēni dalīsies ar jaunajām zināšanām un viens otru iepazīstinātu ar radītajiem darbiem 10. Ar nometnes laikā organizēto sporta aktivitāšu palīdzību bērni tiks iepazīstināti ar sportu un tā pozitīvo ietekmi uz viņu veselību

Projekta rezultāti

1. Dalībnieku radītie darbi, caur kuriem tiks informēta sabiedrība: zīmējumi, novērojumu un eksperimentu apraksti, radošie darbiņi no dabas materiāliem, dekori un kartiņas no otrreizējām izejvielām, fotogalerija, videoslaidi, nometnes dienasgrāmata u.c. 2. Kalendārs 2015./2016. mācību gadam, kas ilustrēts ar nometnes laikā uzņemtajām dalībnieku fotogrāfijām. 3. Nometnes laikā organizētas tematiskās dienas: 3.1. Ūdens diena 3.2. Gaisa diena 3.3. Meža diena 3.4. Atkritumu diena 3.5. Transporta diena 3.6. Aktīvās atpūtas un piedzīvojumu diena 4. Organizētas ekskursijas: 4.1. Ekskursija uz Tērveti 4.2. Ekskursija uz Siguldu 4.3. Ekskursija uz Salacgrīvu 5. Nometnes noslēgums pasākums 6. Informatīvās uzlīmes 7. Informatīvais plakāts

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 31.08.2015
Īstenotājs Zvejniekciema vidusskola
Atpūtas iela 1, Zvejniekciems, LV-2161
Projekta kopējās izmaksas 6 175.62 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 618.47 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.