Zaļie darbi

Reģ Nr. 1-08/104/2015

Projekta mērķis

Sniegt informāciju sākumskolas vecuma bērniem par vides piesārņojuma problēmām, liekot aizdomāties par dabas resursu taupīgu izmantošanu un to atjaunošanu. Pētot un iepazīstot Ziemeļlatgales augu un dzīvnieku daudzveidību, mācīt bērniem draudzīgi dzīvot saskaņā ar dabu.

Projekta uzdevumi

1. Sniegt zināšanas par dabas piesārņojuma ietekmi uz augu, dzīvnieku, cilvēku attīstību. 2. Saudzīgi izturēties pret dabu, apzināties savu atbildību pret apkārtējo vidi, apkārtnes sakopšanu, resursu taupīšanu, to racionālu izmantošanu. 3. Mācīt saprast dabu, rūpēties par sevi un apkārtējo vidi. Veidot aktīvu dzīves pozīciju dabas aizsardzībā. 4. Realizēt vides mācības aktivitātes ikdienā. 5. Nostiprināt un norūdīt bērnu veselību, pilnveidojot kustību prasmes un iemaņas, attīstīt tikumiskās īpašības, darbojoties drošā, ekoloģiski tīrā vidē. 6. Pētīt, atpazīt aizsargājamos un ārstnieciskos augus dabā. 7. Veikt lielāko, vecāko pilsētas koku izpēti.

Projekta rezultāti

1. Nometnē piedalīsies 20 bērni, 6 un 7 gadus veci, kas piedaloties nometnē organizētajās aktivitātēs un gūs jaunas zināšanas vides izglītībā; • atkritumu otrā dzīve, • resursu taupīšana, • sadzīves atkritumu šķirošana, • dabas aizsardzība, • bioloģiskā lauksaimniecība mūsdienās. 2. Tiks izgatavoti izglītojoši-informatīvais materiāls „Zaļā avīze”, „Mēs izzinām dabu!”. 4. Bērnu radošo darbu izstāde „Es dabā”. 5. Noslēguma pasākums ”Sargāsim dabu!”.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 05.06.2015
Īstenotājs Balvu pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis"
Balvi, daugavpils iela 59, LV-4501
Projekta kopējās izmaksas 2 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 500.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.