• Sākums >
  • Ežezera pieguļošās teritorijas labiekārtošana publisko ūdeņu vides pieejamībai un antropogēnās slodzes samazināšanai

Ežezera pieguļošās teritorijas labiekārtošana publisko ūdeņu vides pieejamībai un antropogēnās slodzes samazināšanai

Reģ Nr. 1-08/102/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Ežezera pieguļošās teritorijas atjaunošana atbilstoši universālā dizaina principiem, labiekārtojot atpūtas un izziņas infrastruktūru Rāznas nacionālajā parkā. Ilgtermiņa: Mazināt antropogēnās slodzes, tai skaitā tūrisma, eitrofikācijas, erozijas un vides piesārņojuma iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām, veidojot kvalitatīvu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīklu pie Ežezera, Dagdas novadā, Rāznas Nacionālā parka teritorijā.

Projekta uzdevumi

Lai sasniegtu projekta mērķi ir izvirzīts sekojošs darba uzdevums: veikt pasākumus, lai labiekārtotu Ežezera pieguļošās teritorijas atpūtas un izziņas infrastruktūru Rāznas nacionālā parkā. Lai izpildītu projekta darba uzdevumu ir noteiktas šādas aktivitātes: 1) Labiekārtot esošo Ezernieku pludmali Rāznas nacionālā parka teritorijā: • Uzstādīt laipu laivu piestāšanai un peldēšanai – 1 gab. • Izbūvēt nojumi ar galdu un soliem – 1 gab. • Uzstādīt solus – 2 gab. • Uzstādīt atkritumu tvertnes – 2 gab. • Uzstādīt bērnu rotaļu laukuma elementu – šūpoles – 1 gab. • Uzstādīt bērnu rotaļu laukuma elementu – smilšu kaste – 1 gab. • Izveidot ugunskura vietu – 1 gab. 2) Labiekārtot esošo Andzeļu pludmali Rāznas nacionālā parka teritorijā: • Izveidot jaunu auto stāvlaukumu – 1 gab. • Izveidot jaunu gājēju celiņu – 1 gab. • Uzstādīt laipu laivu piestāšanai un peldēšanai – 1 gab. • Ierīkot tualeti – 1 gab. • Ierīkot ģērbtuvi – 1 gab. • Izbūvēt nojumi ar galdu un soliem – 1 gab. • Uzstādīt solus – 2 gab. • Uzstādīt atkritumu tvertnes – 2 gab.

Projekta rezultāti

Dagdas novada pašvaldība pēc projekta īstenošanas nodrošinās izveidotas infrastruktūras uzturēšanu no Dagdas novada pašvaldības budžeta vismaz 5 gadus pēc projekta beigām. Pašvaldība jau tagad uztur labiekārtotas pludmales (piemēram, Ezernieku pludmale) un arī turpmāk to darīs. Dagdas novada Andzeļu un Ezernieku pagastu pārvaldes darbinieki nodrošinās objektu uzturēšanu (teritorijas sakopšana, atkritumu izvešana, teritorijas pļaušana u.c.). Nepieciešamības gadījumā, laika gaitā sabojātu infrastruktūru Dagdas novada pašvaldība atjaunos, nodrošinot finansējumu no pašvaldības budžeta. Infrastruktūras kalpošanas laiks ir paredzēts vismaz 8 gadus, kas ir iekļauts tehniskajā dokumentācijā – paskaidrojuma rakstos, kā viena no prasībām izbūvējamai infrastruktūrai.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 31.12.2018
Īstenotājs Dagdas novada pašvaldība
Dagda, Alejas iela 4, LV-5674
Projekta kopējās izmaksas 55 926.27 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 50 000.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.