Ekoskolu klimata forums

Reģ Nr. 1-08/102/2015

Projekta mērķis

Veicināt klimata pārmaiņu kā būtiskas problēmas apzināšanos skolu vidē un sabiedrībā, veidojot nākamo paaudzi, kas apzinās klimata pārmaiņu nopietnību un saprot nepieciešamos risinājumus. Izglītot aktīvāko un vides aizsardzībā ieinteresēto jauniešu daļu par klimata pārmaiņu jautājumiem – to nozīmi, iespējamajiem risinājumiem un ietekmi. Sniegt zināšanas, prasmes un praktiskos instrumentus kā pamatu kvalitatīvu jauniešu vides iniciatīvu īstenošanai un klimata pārmaiņu aktualizēšanai skolās un vietējā sabiedrībā.

Projekta uzdevumi

Projekta uzdevums ir īstenot Ekoskolu jauniešu klimata forumu, nodrošinot auditorijas iesaistošas un sasniedzošas inovatīvas, kvalitatīvas izglītojošas un praktiskās aktivitātes, kuras: • sniegs zināšanas par klimata pārmaiņu jautājumiem – to nozīmi, iespējamajiem risinājumiem un ietekmi, sasaistot tās ar personīgo un pilsonisko atbildību 2015. gada Parīzes klimata pārmaiņu konferences kontekstā; • nodrošinās atgriezenisko saiti, iesaistot auditoriju izglītojošā, radošajā procesā un sniedzot iespēju pašiem vadīt, veidot aktivitātes un dalīties pieredzē; • iepazīstinās ar iedvesmojošiem rīcības piemēriem; • motivēs darboties ilgtermiņā un pielietot iegūtās zināšanas un prasmes ikdienas dzīvē un skolā, organizējot uz sabiedrības izglītošanu un iesaisti vērstas aktivitātes; Papildus tiks nodrošināta arī projekta publicitāte, informējot par forumu un tā rezultātiem, kā arī apkārtējās sabiedrības iesaiste

Projekta rezultāti

Tiks īstenotas: 13 aktivitātes saistībā ar vides izglītību klimata kontekstā, kurās iekļautas: 5 lekcijas ar klimata pārmaiņu speciālistiem 10 radošās darbnīcas Kopumā 30 stundu izglītojoša programma Tiks veidota plašākas sabiedrības iesaiste ar: 2 relīzēm >10 ierakstiem par nometni Vides Izglītības Fonda sociālajos tīklos

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.08.2015
Īstenotājs Vides Izglītības fonds
Rīga, 11.Novembra krastmala 35-78, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 13 268.21 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 930.89 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 930.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.