Ar dabas acīm...

Reģ Nr. 1-08/101/2015

Projekta mērķis

Veicināt skolēnu izpratni par vidi un dabu, paplašināt redzesloku, iesaisties praktiskās nodarbības un motivēt aktīvai darbībai vides aizsardzībā.

Projekta uzdevumi

1. Rosināt skolēnu interesi par aktuālām, mācību gadā mazāk aprobētām tēmām – vidi kā mūsu mājām, dabas piesārņošanas veidiem, atkritumu šķirošanu un dabas aizsardzības nozīmi. 2. Ekspedīciju rezultātā konstatēt Iecavas parka skaistākās un sakoptās vietas un tam blakus esošo teritoriju piesārņotās vietas un savu spēku robežas tās sakopt. 3. Sākt sadarbību ar biedrību „Kalna ‘ Svētību kopiena’ Bruknas muižu, iepazīstot sakoptas un sakārtotas vides objektus un piedaloties labiekārtošanas darbos. Tikšanās ar mācītāju A.Mediņu. 4. Attīstīt radošās spējas. Izzināt dabas daudzveidību: līnijas, formas, krāsas, saprast cilvēka un dabas savstarpējas attiecības. Pilnveidot prasmes fotografēt. 5. Noskaidrot resursu taupīšanas iespējas. 6. Nostiprināt apziņu, ka vides aizsardzība sākas ar katra cilvēka personisko attieksmi pret dabu un atbildību dabas priekšā. 7. Veicināt skolēnu un pedagogu sadarbību, bērnu savstarpējo cieņu un sadarbību (integrāciju citā vidē).

Projekta rezultāti

1. Apgūtas zināšanas par vides aizsardzību, piesārņojuma veidiem, atkritumu šķirošanu. 2. Praktiski palīdzēs saudzēt, sakopt, pilnveidot tuvāko apkārtni, dos savu ieguldījumu Iecavas parka, Iecavas upes teritorijas, Bruknas muižas sakopšanā (uzkopta teritorija Iecavas parkā un Iecavas upes krastos, instalāciju izveidošana no dabas materiāliem Iecavas parkā, uzkopta Bruknas pils muižas parka teritorija) 3. Uzlabos skolēnu savstarpējas saskarsmes kultūru un iemaņas ,skolēnu – pedagogu sadarbību. 4. Saturīgi pavadīs brīvo laiku, gūs veselīgu, emocionālu baudījumu Jūrmalā. 5. Pilnveidos prasmes darbā ar informācijas tehnoloģijām. 6. Apgūs zināšanas par vides aizsardzību, piesārņojums veidiem, atkritumu šķirošanu, resursu taupīšanu.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 03.07.2015
Īstenotājs Iecavas internātpamatskola
Iecava, Skolas iela 19, LV-3913
Projekta kopējās izmaksas 4 196.16 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 077.70 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.