• Sākums >
  • Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) populārzinātniskā žurnāla „Putni dabā” izdošana

Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) populārzinātniskā žurnāla „Putni dabā” izdošana

Reģ Nr. 1-08/1013/2008

Projekta mērķis

Nodrošināt LOB izdevuma “Putni dabā” izdošanu. Žurnāls bez pārtraukuma iznāk kopš 1987. gada, šobrīd izveidots par populārzinātnisku, krāsainu izdevumu, kura galvenais mērķis – izglītot sabiedrību ne tikai par putniem un to ekoloģiju, bet arī dabas aizsardzības problēmām kopumā

Projekta uzdevumi

Katru gadu izdot četrus žurnāla „Putni dabā” numurus, kā arī vienu zinātnisko pielikumu. Nodrošināt žurnāla numuru piegādi LOB biedriem (2008. gadā bija 714 biedri) un bibliotēkām (870 bibliotēkas visā Latvijā). Nodrošināt žurnāla pieejamību LOB birojā arī citiem interesentiem.

Projekta rezultāti

Katru gadu izdoti un LOB biedriem (2008. gada oktobrī bija 714 biedri, kas ir par 104 biedriem vairāk nekā 2007. gadu noslēdzot) un bibliotēkām (870 bibliotēkas) izplatīti četri LOB žurnāla regulārā izdevuma numuri un viens žurnāla zinātniskais pielikums (zinātniskais pielikums tiks izplatīts augstskolu specializētajām nozaru bibliotēkām - LU Bioloģijas fakultātes un Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes bibliotēkām). Tā kā LOB biedru vidū ir skolotāji, vides izglītības speciālisti, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrāciju darbinieki, žurnālisti, uzņēmēji u.c., kuru darbība saistīta ar plašākām sabiedrības masām, vēsts par dabas aizsardzību, tās problēmām un risinājumiem sasniedz lielāku auditoriju visā Latvijā. Savukārt bibliotēkām ir liela nozīme sabiedrības izglītošanā (īpaši lauku rajonos) plašam lasītāju lokam. Veikta žurnālu apmaiņa ar citu BirdLife International partnerorganizāciju redakciju izdotajiem žurnāliem (vismaz sešas redakcijas) par dabu un putniem, līdz ar to popularizējot darbu Latvijā arī ārvalstīs.

Vadlīnija Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības jomā
Realizācijas laiks 30.12.2011
Īstenotājs Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Rīga, Skolas iela 3, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 48 453.05 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 38 672.23 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 30 937.50 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.